28/06/2019

L’Ajuntament organitza el seu funcionament per al mandat 2019-2023

Es ratifica el cartipàs i s’aproven la formació dels grups i la periodicitat de les sessions dels òrgans de govern

El ple extraordinari d’aquest 27 de juny ha donat llum verda a l’organització amb què l’Ajuntament de Calafell funcionarà durant el mandat 2019-2023. S’ha ratificat el cartipàs municipal que ja havia estat anunciat. I a més, s’han aprovat qüestions com la formació dels grups polítics, la periodicitat de les sessions dels òrgans de govern, la retribució dels càrrecs electes o la creació de llocs eventuals d’assessorament.

Aquests són els principals acords adoptats:

Grups municipals

Grup Municipal Socialista
Portaveu Miguel Ángel Perín Tienda
Suplent Helena Rubio Pérez
Membres Ramon Ferré Solé, Helena Rubio Pérez, Miguel Ángel Perín Tienda, Lluïsa Lastra Flores, Francisco Javier Estepa Ocaña, Aron Marcos Fernández, Mònica Trepat Saura, Júlia Fernández Lorente, Artur Peña Coca

Grup Municipal ERC-AM
Portaveu Carles Martín i Garcia
Suplent Óscar Albaiceta i Albi
Membres Carles Martín i Garcia, Maria Elena Zapater i Roig, Óscar Albaiceta i Albi

Grup Municipal Ciutadans de Calafell
Portaveu José Manuel Tejedor González
Suplent Javier Álvarez Laperal
Membres José Manuel Tejedor González, Javier Álvarez Laperal

Grup Municipal S+ - Junts
Portaveu Sandra Suárez Plana
Suplent Òscar Verge Zanichelli
Membres Sandra Suárez Plana, Òscar Verge Zanichelli

Grup Municipal CUP-Amunt
Portaveu Killian Fuertes de la Rosa
Suplent Maria Dolors Terrón i Sacristán
Membres Kilian Fuertes de la Rosa, Maria Dolors Terrón i Sacristán

Grup Municipal Partit Popular
Portaveu Maite González Santiago
Membres Maite González Santiago

Grup Municipal Unió Alternativa Municipal
Portaveu Noelia Sánchez Domínguez
Membres Noelia Sánchez Domínguez

Grup Municipal Comú Podem Calafell
Portaveu Isabel Bou Bayona
Membres Isabel Bou Bayona


Membres de la junta de govern local

Ramon Ferré Solé, Helena Rubio Pérez, Miguel Ángel Perín Tienda, Lluïsa Lastra Flores, Francisco Javier Estepa Ocaña, Aron Marcos Fernández


Tinents d’alcalde
1a Helena Rubio Pérez
2n Miguel Ángel Perín Tienda
3a Lluïsa Lastra Flores
4t Francisco Javier Estepa Ocaña
5è Aron Marcos Fernández


Àrees
Igualtat i Drets Socials Helena Rubio Pérez
Territori, Mobilitat i Transport Miguel Ángel Perín Tienda
Promoció de la Ciutat Lluïsa Lastra Flores
Serveis interns Francisco Javier Estepa Ocaña
Ecologia Urbana i Seguretat Aron Marcos Fernández

Delegacions regidories

Esports Artur Peña Coca
Seguretat i Protecció Civil Artur Peña Coca
Centres cívics Júlia Fernández Lorente
Joventut Júlia Fernández Lorente
Formació Lluïsa Lastra Flores
Cultura Mònica Trepat Saura
Ocupació Mònica Trepat Saura

Delegació especial del Programa de Qualitat de vida animal Helena Rubio Pérez

 

Retribucions dels càrrecs electes

Les retribucions pugen un 4,7%, en relació als que es van aprovar el 2015. És l’IPC acumulat en els quatre anys transcorreguts, temps durant els sous han estat congelats.

Alcalde
Dedicació Parcial (90%)
Retribució (euros bruts anuals) 49.209,00 euros

Regidor/a amb delegacions
Dedicació Parcial (80%)
Retribució (euros bruts anuals) 43.741,33 euros

President/a de comissió informativa
Dedicació Parcial (80%)
Retribució (euros bruts anuals) 43.741,33 euros

Portaveu oposició
Dedicació Parcial (35%)
Retribució (euros bruts anuals) 19.136,83 euros

Regidor oposició
Dedicació Parcial (16%)
Retribució (euros bruts anuals) 8.748,26 euros

 

Si un regidor o regidora s’acull al règim d’indemnitzacions per assistències a les sessions dels òrgans col·legiats, els imports seran els següents

Ple 500 euros
Junta de govern local 350 euros
Comissions informatives 250 euros
Junta de Portaveus 100 euros

Els màxims mensuals, amb independència del nombre de sessions seran aquests

Regidor/a amb delegacions 3.645,11 euros
President/a comissió informativa 3.645,11 euros
Portaveu oposició 1.594,74 euros
Regidor/a oposició 729,02 euros


Aquests dos règims són autoexcloents. És a dir, els càrrecs electes que percebin un sou no hi sumaran cap indemnització per assistències. Ni a la inversa.


Assignacions als grups municipals

S’estableix una assignació mensual als grups municipals per atendre despeses relacionades amb el seu funcionament. L’increment d’aquesta partida es deu al fet que, en aquest mandat, hi ha vuit grups municipals, un més que els set de la passada legislatura. Els imports són els següents:

Component fix 541,66 euros mensuals (6.500 euros anuals)
Component variable 208,33 euros regidor/a (2.500 euros anuals regidor/a)


Eventuals

Es creen sis llocs de treball eventuals:
Assesor/a en comunicació
Cap de premsa
Especialista en mitjans audiovisuals
Assessor/a d’esports
Assessor/a de turisme
Assessor de participació ciutadana

Diverses d’aquestes funcions, que ara es pagaran amb un sou (capítol 1 del pressupost), en el passat mandat es cobrien amb contractes externs, a càrrec del capítol 2. Per tant, aquesta partida no puja tant.


Calendari de sessions

Sessions plenàries
Els plens ordinaris es faran el segon dijous de cada mes, a les 17 hores.

Junta de govern local
Les reunions de la junta de govern local seran cada dilluns, a les 12 hores.

Comissions informatives
Les comissions es faran el segon dilluns de mes, al llarg del matí.