04/02/2020

L'Ajuntament publica el calendari del contribuent per a l'exercici de 2020

Recull les dates de pagament dels diferents impostos i taxes municipals

L’Ajuntament de Calafell ha fet públic el calendari del contribuent per a l’exercici de 2020. Les dates en què es giraran els impostos s’han enviat per correu a tots els contribuents, junt amb informació sobre les diferents formes de pagament si no es tenen els rebuts domiciliats en un compte bancari, un formulari de domiciliació i un per donar-se d’alta a un servei d’alertes per SMS.

El calendari és el següent:

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
Rebuts no domiciliats: de l’1 d’abril al 8 de juny
Rebuts domiciliats: 3 de juny

Impost de Béns Immobles (Urbana)
Rebuts no domiciliats: del 4 de maig al 10 de juliol
Rebuts domiciliats en 6 terminis: 6 de maig, 3 de juny, 3 de juliol, 2 de setembre, 2 d’octubre i 4 de novembre
Rebuts domiciliats en 1 termini: 2 d’octubre

Impost de Béns Immobles (Rústica)
Rebuts no domiciliats: del 2 de juliol al 7 de setembre
Rebuts domiciliats: 3 d’agost

Taxa per a la recollida d’escombraries
Rebuts no domiciliats: del 2 d’abril al 8 de juny
Rebuts domiciliats en 4 terminis: 6 de maig, 3 de juliol, 2 de setembre i 4 de novembre
Rebuts domiciliats en 1 termini: 6 de maig

Taxa de guals
Rebuts no domiciliats: de 3 de juny al 10 d’agost
Rebuts domiciliats: 3 d’agost

Taxa per manteniment del cementiri
Rebuts no domiciliats: del 2 de juliol al 7 de setembre
Rebuts domiciliats: 3 d’agost

Impost sobre activitats econòmiques
Rebuts no domiciliats: del 2 de setembre al 4 de novembre
Rebuts domiciliats: 2 d’octubre

Els contribuents que no tinguin els tributs domiciliats, podran fer-ne el pagament en qualsevol entitat bancària, amb el document que rebran per correu al domicili fiscal. Per aquest motiu, és important comunicar qualsevol canvi sobre les dades personals. Qui tingui els impostos domiciliats, rebrà un càrrec directament en el compte que va donar en fer la domiciliació i també cal comunicar qualsevol modificació de les dades bancàries que s’hagi produït.

Aquestes comunicacions poden fer-se presencialment al Servei d’Atenció al Ciutadà o la seu digital de l’Ajuntament (http://seu.calafell.cat), mitjançant certificat digital. També pot omplenar-se els formularis que els contribuents han rebut a casa seva i enviar-los per correu postal o per fax al 977 69 62 84, així com signar i escannejar el document i enviar-lo per correu electrònic a calendarifiscal@calafell.org.

Finalment, els pagaments també poden fer-se a través de la web de l’Ajuntament, a l’enllaç http://seu.calafell.cat/pagaments.