Informes

L'àrea d'Igualtat, Atenció a les Dones i LGBTI és l'encarregada de combatre els aspectes més estructurals de les desigualtats entre dones i homes, la discriminació dels col·lectius LGBTI i, en general, el masclisme i el patriarcat a Calafell, i ho fem aplicant la perspectiva de gènere a totes les àrees de l'Ajuntament, divulgant missatges de feminisme i tolerància, i procurant contribuir a la llibertat i igualtat d'oportunitats de dones i persones LGBTI.

Un dels valors principals del nostre Ajuntament és la transparència, la rendició de comptes, en les accions municipals. En aquest sentit, doncs, ens complau presentar informes regulars de l'activitat a Igualtat durant aquest mandat 2019-2023, perquè tothom pugui saber com portem a terme la nostra missió, anualment, i en temps excepcionals, com durant la pandèmia de la Covid-19 el 2020. Trobareu aquests informes en aquesta pàgina, per a la vostra consulta i seguiment.

Segon any d'igualtat

La pandèmia i els confinaments han causat una dinàmica insòlita en els casos dels maltractaments a dones, segons el balanç anual dels serveis d’igualtat de l’Ajuntament de Calafell. Durant el confinament, es van registrar més casos de violència domèstica per la convivència forçada entre agressors i víctimes. També es van disparar les consultes telemàtiques i telefòniques. Però en canvi, el nombre de denúncies va disminuir.

El SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones) de Calafell va estar sempre operatiu, centrat especialment en casos urgents, en incidències conseqüència del confinament, i en la coordinació de les derivacions a altres serveis d’atenció sanitària, jurídica o psicològica, i acollida d’urgència.

La intervenció amb les dones víctimes de violència masclista va fer-se, com abans de la pandèmia, amb una feina professional transversal, des de diferents disciplines i diferents serveis que atenen la complexitat d’aquests situacions i les singularitats de les dones. I des dels serveis d’igualtat municipals volen agrair la implicació i compromís dels serveis socials i dels serveix d’estrangeria en l’atenció a les dones i col·lectius LGBTI quan més ho necessitaven.

L’estat d’alarma per la COVID-19

Els serveis municipals d’Igualtat van fer 1,4 actuacions per dia durant l’estat d’alarma per la COVID-19. El confinament va causar un increment de les situacions de violència de gènere  i els serveis d’Igualtat de l’Ajuntament de Calafell van realitzar una mitjana d’1,4 actuacions diàries durant l’estat d’alarma per la pandèmia. En total, durant els 98 dies que va durar aquella situació, del 15 de març al 21 de juny, van fer-se un total de 138 intervencions.

Primer any d'igualtat

L’àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de Calafell incrementa en un any un 25% les atencions a dones que realitza a través del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD). Segons el balanç del primer any de mandat de l’àrea, s’han atès 160 persones i s’han efectuat un total de 1.196 atencions.

De les 160 persones ateses, 150 eren dones. Els 10 restants eren homes. El SIAD atén també alguns homes, normalment fills o altres familiars de les dones ateses. 106 de les dones usuàries ho han estat per situacions de violència masclista.