07/10/2017

Altres acords del ple municipal de 5 d'octubre de 2017

El ple d’aquest 5 d’octubre ha aprovat inicialment la supressió del registre municipal de parelles estables. Aquest registre s’havia posat en marxa l’any 2000. Tanmateix, des de llavors, el reconeixement dels drets de les parelles de fet en tots els àmbits són expressament reconeguts en la major part de normatives si s’aporten proves suficients, sent la inscripció en un registre administratiu una prova més, però no estrictament necessària. A més, bona part dels ajuntaments han anat suprimint aquests registres perquè es produïen casos de frau investigats per la policia. Finalment, ha entrat en vigor el registre centralitzat de parelles estables a Catalunya, que fan encara més innecessaris els registres municipals. A partir d’ara, el registre municipal no admetrà, doncs, noves inscripcions i només romand`ra actiu per tramitar sol·licituds de certificats de l’històric i baixes de les unions inscrites.

El ple també ha aprovat definitivament la remunicipalització del servei de grua. És el primer que es prestava mitjançant un contracte extern que tornarà a ser donat directament per l’Ajuntament, a través de l’empresa municipal CEMSSA. Després de l’estudi corresponent, l’opció més convenient i econòmica era la prestació directa del servei. L’Ajuntamente té en estudi la remunicipalització d’altres serveis contractats externament, en particular els que tenen més a prop la finalització de l’adjudicació.

 
Ha estat desestimada una moció del grup municipal de Ciutadans en defensa dels funcionaris i treballadors públics municipals.