02/08/2017

Altres acords del ple municipal de l'1 d'agost de 2017

El ple també ha aprovat una modificació del conveni que l’Ajuntament manté amb el departament d’Interior de la Generalitat per a l’aplicació de mesures alternatives a persones de menors d’edat denunciades per consum o tinença de drogues. La modificació té la finalitat d’adaptar el conveni a nova normativa, en concret a la que no permet els convenis indefinits, sinó limitats a una durada màxima, que serà de quatre anys. S’aprofita el canvi per introduir mecanismes de seguiment. Arran d’aquest conveni, la regidoria de Joventut realitza activitats educatives per a joves denunciats, activitats que són una alternativa a la sanció penal. En concret, es prioritza la rehabilitació al càstig econòmic, que s’ha revelat com a poc efectiu.

El ple ha desestimat una moció del grup municipal de Ciutadans que demanava actuacions en els centres escolars de Calafell. Ha estat rebutjada amb 1 vot a favor (Ciutadans), 2 abstencions (PP) i 18 vots en contra (CiU, PSC, CUP, UAM, ERC i regidor no adscrit).

El ple també ha rebutjat una segona moció del grup de Ciutadans sobre l’ensenyament trilingüe a Catalunya. Ha rebut 3 vots a favor (Ciutadans i PP) i 18 vots en contra (CiU, PSC, CUP, UAM, ERC i regidor no adscrit).

Per via d’urgència s’ha aprovat un reconeixement de deute per import de 48.919,31 euros, per atendre el pagament de factures endarrerides de diferents proveïdors municipals. La quantitat més important, 18.845,75 euros, correspon a la reparació del Bot Salvavides de Calafell. També hi ha diferents despeses relacionades amb senyalització viària i de material per a reparacions a la via pública. El reconeixement s’ha aprovat amb 12 vots a favor (PSC, UAM, PP, ERC i regidor no adscrit), tres abstencions (CUP i Ciutadans) i sis en contra (CiU).