15/12/2016

Altres acords del ple municipal del 12 de desembre de 2016

I les valoracions dels grups polítics municipals

El ple municipal d'aquest 12 de desembre ha aprovat una moció del grup municipal de la CUP de suport a totes les plersones amenaçades per procediments judicials pel seu compromís amb el dret a l’autoderminació i la sobirania. La proposta ha rebut 12 vots favorables: CiU, la mateixa CUP, ERC, UAM i regidor no adscrit; 5 abstencions (PSC), i 3 vots en contra (Ciutadans i PP). Entre les persones que s’esmenten a la moció hi ha l’expresident i ex-consellers de la Generalitat processats pel 9-N, la presidenta del Parlament, càrrecs electes que han donat el seu suport a la declaració del Parlament del 9 de novembre de 2015, i a l’alcaldessa de Berga, el govern municipal de Badalona, i la resta de persones i institucions investigades o acusades.

L’Ajuntament també ha aprovat una moció del grup del PSC en favor de la continuïtat de les Oficines Liquidadores, a partir de la seva estructura i distribució territorial, i el seu personal, com a administració propera a la ciutadania en la seva funció de servei públic. També instar al Govern de la Generalitat que tingui el compte el paper d’aquestes oficines en la definició del desplegament territorial de l’Agència Tributària de Catalunya. La proposta ha estat aprovada amb 8 vots a favor (PSC, Ciutadans i PP) i 12 abstencions (CiU, CUP, ERC, UAM i regidor no adscrit).

El pla ha desestimat una moció presentada pels grups de CiU i Ciutadans que reclamava la redacció d’un pla especial de condicionament de voreres, paviments i mobiliari urbà. La proposta, que venia d’un ple anterior, ha rebut 8 vots a favor (CiU, Ciutadans i CUP) i 12 en contra (PSC, ERC, PP, UAM i regidor no adscrit).


LES VALORACIONS DELS GRUPS

Josep Parera (UAM)
“Amb un ordre del dia amb cinc mocions, tothom se’n pot fer el compte del ple que ha estat. Un altre cop, un ple de mocions”.

Albert Pijuan (CUP)
“Prou contents per l’aprovació de les nostres mocions. A última hora s’ha retirat del ple la bonificació de l’IBI a l’empresa Tandem Wellness, que gestiona el Vilarenc Aqua. Com hem anat recordant, el que es proposa està contra la llei i contra les pròpies ordenances municipals. Suposem que ara miraran com poden colar en un proper ple aquesta bonificació, que és una bonificació a mida completament per a que a aquesta empresa els números li surtin bé”.

José Manuel Tejedor (Ciutadans)
“Lamentablement no s’ha pogut aprovar la moció per fer un pla per a solucionar la situació dels carrers. Però no hem pogut convèncer l’equip de govern, que està més pendent de l’aprovació del seu pla de mandat, que no és incompatible amb el que proposàvem, i d’aconseguir que li votin els pressupostos. És una oportunitat perduda de fer quelcom que demanda tothom”.

Miguel Ángel Perín (PSC)
“Hem aprovat molts punts per mantenir l’Ajuntament en funcionament. Ens congratula que s’hagi aprovat la nostra moció sobre les oficines liquidadores. La moció que presentaven CiU i Ciutadans era, en realitat, una moció de CiU en la qual Ciutadans feia de mer figurant i cal dir-ho en veu alta. Tots volem resoldre els problemes dels carrers de Calafell: la qüestió és com ho paguem, perquè la inversió és molt quantiosa any rera any”.

Rafel Solé (CiU)
“No podem tenir opinions més diferents amb Ciutadans en ideologia i qüestions de país, però hem trobat un punt en comú del municipi: un pla de millora de carrers, que aprofités tots els projectes i estudis ja fets. Un pla de futur que encarés les necessitats amb un procés de participació, un gran treball tècnic i el màxim consens dels grups polítics. No ha tirat endavant, amb l’argument del govern del pla de mandat, que en cap cas és incompatible amb la proposta. També hem votat a favor de la moció sobre les bicicletes perquè va en una línia semblant. Nosaltres continuarem aportant propostes constructives per al municipi i per fer que Calafell creixi de forma ordenada i òptima”.

Els grups dels quals no s’ofereix la valoració del ple, és perquè han declinat fer-la en acabar la sessió.