09/09/2016

Aprovat definitivament el nou Reglament Orgànic Municipal

Una eina moderna per fomentar la transparència, la participació i la pluralitat

El ple de l’Ajuntament de Calafell ha aprovat definitivament el nou Reglament Orgànic Municipal (ROM), que substitueix el vigent des de 2004. El ROM va aprovar-se inicialment en el ple del passat 6 de juny i, en el període d’informació pública, no s’ha presentat cap al·legació.

El nou ROM estableix nombroses novetats. Una de les més destacades és que reconeix i normativitza la participació dels ciutadans en les sessions del ple municipal, sense perjudidi de les fórmules de participació que es reglamentaran properament. En concret, el torn d’intervenció del públic que es feia per tradició al final dels plens, passa a ser “oficial”. Però, a més, s’introdueix el dret dels   ciutadans i ciutadanes a presentar mocions, amb un mínim de signatures que hi donin suport.

El reglament també dóna molta més participació als regidors i als grups municipals, tant en la informació com la seva intervenció en els òrgans municipals. I això procurant, a la vegada, que el debat i la discussió sigui més àgil, perquè la ciutadania no percebi la política com a quelcom llunyà.

També s’afavorirà la transparència i la presa de decisions de manera col·legiada i serà, per tant, un instrument modern i que contempli la pluralitat política del Consistori. Els plens queden oberts definitivament a les noves tecnologies i, en conjunt, queda afavorit el debat polític i ciutadà.

El nou ROM es va posar en marxa a l’inici del present mandat i arriba després d’uns mesos d’intens debat entre els grups polítics que formen la corporació municipal i d’un procés de participació ciutadana, tant digital com presencial, culminat amb una aprovació definitiva per unanimitat.