02/05/2018

Avui comença el termini per adherir-se a la reutilització de llibres escolars per al curs 2018-2019

Les famílies aconsegueixen un important estalvi econòmic cada curs

Aquest 2 de maig comença el termini perquè les famílies s’adhereixin al projecte de reutilització de llibres de text que impulsa l’Ajuntament de Calafell, per al curs escolar 2018-2019. La reutilització és un projecte que va posar-se en marxa l’any 2007 i que es tira endavant en col·laboració amb els centres educatius i les associacions de mares i pares.

Les adhesions es fan a cada centre educatiu, amb el següent calendari:

Escola Vilamar
Dates: 2 i 3 de maig de 2018
Horari: de 9:15 a 10:30 h
Repesca: 15 de juny de 2018, de 9:15 a 10:30 h

Escola El Castell
Dates: 21 i 22 de maig de 2018
Horari: de 9:15 a 10:30 h
Repesca: 19 de juny de 2018, de 9:15 a 10:30 h

Escola La Ginesta
Dates: 7 i 8 de maig de 2018
Horari: de 9:15 a 10:30 h
Repesca: 14 de juny de 2018, de 9:15 a 10:30 h

Escola Mossèn Cinto Verdaguer
Dates: 14 i 28 de maig de 2018
Horari: de 9:15 a 10:30 h
Repesca: 18 de juny de 2018, de 9:15 a 10:30 h

Escola Santa Creu
Dates: 23 i 24 de maig de 2018
Horari: de 9:15 a 10:30 h
Repesca: 20 de juny de 2018, de 9:15 a 10:30 h

Institut Camí de Mar
Dates: 4, 6 i 7 de juny de 2018
Horari: de 8:30 a 10:30 h
Repesca: 6 de setembre de 2018, de 8:30 a 11 h

Institut La Talaia
Dates: 10, 15 i 16 de maig
Horari: de 8:30 a 10:30 h
Repesca: 7 de setembre de 2018, de 8:30 a 11 h

El projecte va dirigit a tota la població educativa des de 3r de Primària fins a 4t d'ESO. Té dues finalitats: l'objectiu pedagògic, ecològic i solidari, integrat com a projecte d’escola, i l'objectiu d'estalvi econòmic familiar. Es tracta d'un model de reutilització parcial: no s'inclouen els llibres d'activitats, considerats fungibles, ni aquells llibres que incorporen activitats en el mateix volum. Això fa que el projecte no s’aplica a tots els cursos de la mateixa manera.

L'Ajuntament paga el 30% de la totalitat de llibres a les famílies que tenen infants a 1r i 2n de primària empadronades al municipi. Són llibres no reutilitzables perquè inclouen fitxes i activitats a realitzar. A més, 1ueden exclosos del projecte els següents àmbits i/o matèries:

–en l’Educació Primària: àmbit artístic, d'educació física i d'educació en valors.

–en l’Educació Secundària Obligatòria: educació física, música, religió o cultura i valors ètics i totes les matèries optatives.

Més informació