08/06/2018

Calafell aprova 62.000 euros de noves subvencions per rehabilitar immobles del nucli antic

Se’n beneficiaran disset edificacions de l’àmbit del Pla de Barris

El ple de l’Ajuntament de Calafell ha aprovat un paquet de noves subvencions per a la rehabilitació d’immobles i edificis al nucli antic, per un import total de 61.999,83 euros. Aquests ajuts formen part del Pla de Barris, que financen al 50% l’Ajuntament i la Generalitat. D’aquest paquet, que correspon a l’anualitat 2017 se’n beneficiarian disset edificacions.

Les finques que rebran subvenció són les situades al carrer Josep Bergés i Barca 3B, al carrer Bisbe Català 13, al carrer Torredembarra 2, al carrer Joan Miró 13, al carrer del Pou 53, al carrer Marquès de Samà 7, al carrer del Pou 47, al carrer Principal 18, al carrer del Pou 10, al carrer Bisbe Català 4, el carrer Joan Miró 6, al carrer Bisbe Català 18, al carrer de Mar 16, al carrer del Pou 45 i al carrer Principal 32.

Els ajuts a la rehabilitació d’edificis tenen la finalitat d’afavorir l’ús residencial del nucli antic. “Es tracta de millorar les condicions d’habilitabilitat en general, però un objectiu molt primordial és tornar al mercat els edificis abandonats”, explica el regidor d’Urbanisme, Miguel Ángel Perín. L’objectiu és també “millorar l’estètica dels edificis, tot tendint a unificar-ne l’aparença exterior”.