14/10/2019

Calafell crearà places d’agent cívic per tasques que no és imprescindible que faci la Policia

La imposibilitat de contractar policies interins obliga a buscar mesures alternatives

L’Ajuntament de Calafell crearà un seguit de places d’agent cívic, que faran tasques que avui assumeix la Policia local, però que no és absolutament imprescindible que realitzin agents de l’autoritat. Tasques de proximitat, com l’entrada i sortida de les escoles, vigilar l’incivisme, la mediació o la informació al públic, seran la comesa d’aquests agents cívics. D’aquesta forma, es podran alliberar agents de policia per les tasques de seguretat ciutadana o de trànsit que no pot fer ningú més.

Amb aquesta mesura, l’Ajuntament vol pal·liar el problema causat per una sentència del Tribunal Suprem que prohibeix als municipis contractar policies interins. “Nosaltres, en el passat mandat, vam convocar diversos concursos per convertir interinatges en places definitives. Però cal tenir en compte que entre que prens la decisió i el nou agent comença a prestar servei poden passar perfectament dos anys, comptant l’any que han d’estar a l’escola de policia”, diu l’alcalde, Ramon Ferré.

Ferré afegeix: “Hi ha un buit que s’anava cobrint amb interins, perquè a més les policies locals estaven molt minvades d’efectius per la legislació que impedia cobrir baixes per jubilació. I això que l’interinatge no era una solució satisfactòria, perquè els interins no podien anar armats ni fer segons quines actuacions. Però ara tenim un altre problema, i no menor”.

L’alcalde ha indicat també que “no posarem els agents cívics a fer de policia, sinó unes tasques que no és indispensable que faci la Policia” i que “hi ha experiència a altres municipis i tenim la cobertura jurídica necessària, tant l’Ajuntament com les persones que treballin com a agents cívics”.

Més ulls al carrer

La sentència del Suprem arriba en un moment en què l’Ajuntament preparava canvis a la Policia local, perquè hi hagi més presència al carrer. “Bàsicament volem tenir més ulls al carrer. I no podem incorporar policies immediatament, podem tenir agents cívics per a algunes tasques concretes, que alliberin agents de la policia”, diu Ferré.