03/03/2021

Calafell dona suport a la jornada lectiva contínua a les escoles

L’Ajuntament s’adhereix a la reivindicació de la Plataforma que ho reclama

El ple de l’Ajunament de Calafell s’ha adherit a la reivindicació de la jornada lectiva contínua a les escoles. L’acord, en concret, dona suport al grup de coordinació al municipi de la Plataforma Volem La Jornada Contínua a Catalunya., entitat que reclama el dret de les famílies a escollir la jornada als centres educatius d’infantil i primària.

La Plataforma demana que la jornada contínua s’implanti a les escoles on majoritàriament se sol·liciti el canvi. I, per tant, que es reorganitzi l’horari d’acord amb l’esquema següent:

De 9 a 14 hores: horari lectiu, amb dos descansos

De 14 a 16:30 hores: menjador o a casa.

A partir de les 16:30 hores: extraescolars

Aquesta jornada, que s’aplica al 90& de les escoles públiques d’Espanya, permet recollir els infants a les 14, les 15:30 i les 16:30 hores. Només a Catalunya i al País Basc no es dona aquesta opció.

Quins beneficis aporta la jornada contínua?

Aquests són els beneficis de la jornada lectiva contínua, segons els seus promotors:

–Evitar la interrupció de la jornada lectiva, concentrant tota l’activitat als matins, quan els infants estan molt més receptius i es reduiria la fatiga.

–Permet reduir l’absentisme escolar.

–Reduir l’estrès infantil amb una cosa tant fàcil com reduir els viatges d’entrada i sortida a les aules.

–Els infants disposaran de més temps de lleure, que encara que sigui el mateix temps, és de més qualitat.

–Benefici econòmic indirecte: Reduint trajectes d’anada i tornada i reduint els costos de menjador a aquelles famílies que no el necessiten.

–Els horaris dels àpats es fan d’una manera més equilibrada, ja que es recomana fer una ingesta cada tres hores. Amb aquesta Jornada es respecte totalment aquest hàbit saludable.

–Permet una recollida més flexible per a totes aquelles famílies que puguin i ajuda a una millor conciliació familiar, podent ser a les 14, a les 15:30 o a les 16:30 hores. Fins i tot més tard, si l’escola disposa del serveis d’extraescolars, tot i que aquest servei és totalment fora del horari lectiu.

–El canvi de jornada no perjudica aquelles famílies que no poden recollir als seus fills abans de la finalització de l’horari escolar, ja que l’escola es manté oberta fins les 16:30 hores tal com estableix el departament d’Ensenyament de la Generalitat.

–Els docents disposaran de més temps per dedicar a la preparació de les classes de l’endemà, i els permet realitzar formacions dintre del seu mateix horari escolar. I disposen de més temps per fer les reunions amb les famílies i amb el claustre.

Beneficis en temps de Covid-19

–Menys risc, reduint a la meitat les entrades i sortides, evitant aglomeracions, els contactes i transmissió del virus.

–Amb la situació sanitària que estem vivim en l’actualitat, les escoles disposaran de més
temps per la neteja, ventilació i desinfecció de aules.

–Atenent a les demandes de les recomanacions sanitàries, és necessari evitar
desplaçaments innecessaris i l’exposició a situacions que possibilitin el risc de contagi. Per
tot això, quin sentit té que les famílies facin quatre viatges extres o obligar-los a quedarse
al servei de menjador per estalviar aquests viatges quan ambdues coses són
incompatibles amb la demanda del Departament de Salut? Per una banda, quedant-se a
menjador massifiquem l’espai de menjador i en la majoria dels casos no hi ha els espais
necessaris per mantenir la distància de seguretat que es demana, i per altra banda, fem
viatges innecessaris.

–La pandèmia de la Covid-19 ha fet que ara siguin moltes les famílies que sol·licitin
aquesta opció degut a que hi han molts progenitors que han optat pel teletreball o bé
degut a que consideren que aquesta opció redueix les possibilitats de contagi.