21/11/2019

Calafell té una renda mitja anual de 26.367 euros

El municipi ocupa el lloc número 240 de riquesa a Catalunya

Calafell té una renda mitjana anual de 26.367 euros, segons les dades que sobre la riquesa dels municipis ha fet públiques l’Agència Tributària. Aquesta xifra es refereix a la totalitat de rendes rebudes durant un any per totes les persones que integren una unitat familiar, no per llar o família, perquè les declaracions de l’IRPF, en les que es basa aquesta estadística, poden presentar-se conjuntament o separades.

Calafell ocupa el lloc número 240 de riquesa entre els 947 municipis de Catalunya. Les dades s’han fet públiques ara, però es refereixen a les declaracions de l’impost de la renda l’exercici de 2017. La tributació per IRPF és indicativa dels ingressos i, per tant, del grau de riquesa.

Les xifres es venien agrupant per comunitats autònomes. La novetat és que ara es faciliten per províncies i per municipis de més de 1.000 habitants.

A títol comparatiu amb altres municipis de la nostra comarca, la renda del Vendrell és de 25.270 euros (lloc 292 de Catalunya), i la de Cunit, de 25.068 (lloc 304). Al Baix Penedès, el poble de més de 1.000 habitants amb major renda és Banyeres, amb 26.627 euros (lloc 226).

Per fer el càlcul d’aquest promig, l’Agència Tributària té en compte la renda bruta abans de reduccions, mínims i despeses deduïbles; i una estimació de la renda disponible, que és la que resulta de descomptar a la bruta la quota de l’impost i les cotitzacions socials.