20/11/2019

L'Ajuntament crearà un nou consell de participació, el d'infants i adolescents

També s’aprova una taula sobre pobresa energètica i el foment de l’energia fotovoltaica, donar suport al sector del vi i a la recuperació de la fauna marina local

L’Ajuntament de Calafell ha aprovat la creació d’un nou consell de participació ciutadana, el d’infants i adolescents. L’acord s’ha pres per unanimitat a partir d’una moció presentada pel grup municipal de la CUP.

L’acord preveu realitzar tallers de participació ciutadana, vinculant-los als valors i funcionament del Consell, als centres educatius del municipi durant aquest curs escolar, prioritzant aquells infants que el curs vinent puguin ser sensibles de portar participar en l’òrgan. També s’ha aprovat treballar en un pla local d’infància que agrupi les diferents intervencions vinculades a aquest col·lectiu i promoure’n de noves, tenint en compte a tota la comunitat educativa.

Foment de l’energia fotovoltaica
Igualment s’ha aprovat, a proposta original d’ERC i també per unanimitat, una moció destinada a fomentar les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica. En concret, l’acord es refereix a la redacció d’una ordenança municipal per a la promoció d’aquestes instal·lacions, amb l’objectiu que el 2023, al final del mandat actual, que el 30% de l’energia consumida al municipi sigui autosuficient.

També s’ha acordat que l’ordenança d’autoconsum pugui admetre solucions alternatives de tecnologies existents i eficients al mercat industrial, com ara la biomassa, cogeneració, aerotèrmia, eòlica i altres. I que instal·lades als edificis i equipaments municipals, tècnicament equiparin aquest 30% d’estalvis idèntics que els atorgats per la tecnologia fotovoltaixa.

Taula sobre la pobresa energètica
Així mateix, i novament per unanimitat, s’ha aprovat crear una taula sobre la pobresa energètica, a proposta del grup d’ERC. La taula serà un espai de diagnosi, anàlisi, debat i recerca d’alternatives i solucions sobre aquesta problemàtica amb participació dels grups municipals, els agents econòmics i socials i les empreses distribuïdores de serveis energètics bàsics.

L’acord preveu també reforçar l’atenció municipal al consumidor energètic amb insuficiència de recursos i ampliar l’assessorament sobre mesures d’estalvi i eficiència energètica a la llarg, i fer un seguiment quantitatiu i qualitatiu sobre la situació de pobresa energètica a Calafell. Finalment, que s’elabori i distribueixi material divulgatiu sobre aquest servei per tal que el màxim nombre possible de persones en situació de vulnerabilitat en puguin ser beneficiàries.

En defensa del sector de la vinya
El ple municipal també ha aprovat una moció del grup de Sumem+Junts per a la defensa del sector de la vinya com a element dinamitzador del territori. L’acord reclama la constitució d’una taula de treball, amb tots els agents institucionals, empresarials i de la pagesia, on es debati sobre el preu del raïm i el futur del model de la vinya al Penedès. També es demana al departament de Territori de la Generalitat que acceleri el desenvolupament del Pla Territorial del Penedès, per definir les estratègies territorials de la nostra vegueria.

Finalment, es demana una Taula del Penedès amb representants dels departaments d’Agricultura i d’Empresa, per tal de definir unes estratègies conjunts en clau Penedès, que posin en valor la funció de la pagesia i el sector de la vinya i la promoció del territori i del turisme sostenible. Aquesta moció ha estat aprovada també per unanimitat.

Protecció i recuperació de les espècies marines del litoral de Calafell
L’última moció aprovada, i també per unanimitat, ha estat la del grup de Ciutadans, que vol impulsar un projecte per a la protecció i recuperació de les espècies marines del litoral de Calafell. La moció recorda la desaparició gradual de les praderies de posidònia o la gran proliferació de residus plàstics al mar.

L’acord dóna suport a un projecte elaborat per un equip científic de la URV i professionals del món del submarinisme, i insta a traslladar-lo a altres administracions i organismes per tal que facilitin la seva realització. A més, es volen promoure i realitzar campanyes de conscienciació, amb la col·laboració dels centres escolars, associacions veïnals i entitats, del problema medioambiental que representa la mort dels peixos. I finalment, es facilitarà la col·laboració en el projecte amb el sector pesquer del municipi i la comarca, fent-lo conèixedor i partícep de tècnics de conservació del fons marí.