25/12/2018

El 90% de les interferències de la TDT són causats per la implantació de la telefonia 4G

En aquests casos es pot reclamar i la solució al problema és gratuïta

El 90% de les interferències en la recepció de TDT que es produeixen al municipi de Calafell tenen el seu origen en la implantació de la telefonia 4G. La causa és que aquesta tecnologia ocupa freqüències, de la banda dels 800 Mhz, abans usades per canals de televisió.

L’Administració central ha creat un procediment per solventar aquest problema, amb una solució gratuïta per qui el pateixi. Els afectats han de posar-se en contacte amb Llega800, mitjançant el telèfon gratuït 900 833 999 (de dilluns a dissabte, de 9 a 22 hores) o mitjançat una web (cliqueu aquí) on també es poden comunicar les incidències.

Una vegada que s’ha informat del problema, un tècnic es posarà en contacte amb l’afectat per avaluar la situació. Si es determina que la causa són les interferències del 4G, s’instal·la un filtre a l’antena, que no té cap cost econòmic.

L’altre 10% d’interferències tenen causes diverses. Les més freqüents són les zones d’ombra fruit de l’orografia del terme municipal i deficiències en la instal·lació de l’antena i el cablejat de cada domicili. En general, aquest segon problema afecta principalment les instal·lacions obsoletes, però també pot fer-ho en una instal·lació relativament nova. La TDT és especialment sensible i n’hi ha prou que un cable s’hagi pelat una mica perquè hi pugui “entrar” una interferència.

No és un problema dels repetidors, que a instàncies de l’Ajuntament s’han revistat en diverses ocasions i funcionen bé. Això, a banda del fet que poden tenir avaries puntuals o no cobrir alguns sectors del municipi, problema aquest darrer crònic al municipi, tot i que millorat en els darrers anys.

L’Ajuntament aconsella tothom que pateixi interferències que demani la comprovació de les interferències del 4G. En el 90% de casos, el filtre resoldrà la incidència. Si no és així, cal consultar a un antenista, perquè si l’antena o el cablejat han perdut la protecció contra altres senyals, el filtre no donarà resultat.