17/09/2020

Els ajuts al teixit econòmic afectat per la Covid-19 reben 283 sol·licituds

Estat dotats amb 750.000 euros i són compatibles i acumulables a subvencions d’altres administracions

La convocatòria d’ajuts extraordinaris de l’Ajuntament de Calafell al teixit econòmic local, afectat per la Covid-19, ha rebut un total de 283 sol·licituds. Recordem que aquests ajuts estan dotats amb 750.000 euros i que es distribueixen en quatre línies. Són compatibles i acumulables als que els beneficiaris hagin rebut o puguin rebre d’altres administracions.

Segons dades de l’àrea municipal de Promoció de la Ciutat, del sector comercial provenen 172 peticions. Del sector turístic, 13. D’altres sectors d’activitat econòmica, 39. I finalment, 59 demanen els ajuts prevists per a participar en el portaç de comerç electrònic local decalafellacasa.com.

Els ajuts a l’economia local formen part del pla de rescat per pal·liar els efectes socials i econòmics de la pandèmia, aprovat per l’Ajuntament. Recordem que s’ha simplificat al màxim la documentació que s’havia de presentar, tot i ser molt nombrosa per la normativa vigent sobre subvencions, i que hi haurà un procediment ràpid de tramitació i aprovació.

Hi ha quatre línies d’ajuts:

–Sector turístic: hotels, pensions, apartaments turístics i empreses que gestionen habitatges d’ús turístic (inscrites en el Registre de Turisme de Catalunya). S’hi destina una partida de 85.000 euros.

–Sector comercial. S’hi dediquen 425.000 euros.

–Altres sectors: empreses o autònoms d’altres sectors econòmics. La partida és de 140.000 euros.

–Establiments comercials amb presència i participació activa en el portal virtual decalafellacasa.com. S’hi destinen 100.000 euros.

Els barems pels quals s’atorgaran els ajuts tenen en compte, per exemple, si les empreses o establiments van haver de tancar amb motiu de l’estat d’alarma, o si van estar oberts perdent facturació. També compta, entre altres, el nombre de treballadors i si l’empresa té un o més establiments oberts al municipi. Hi hau punts extra per a les activitats econòmiques que funcionin tot l’any i per a les quals hagin realitzat millores de la imatge exterior i de l’interior del local. També reben punts els autònoms que contractin laboralment altres persones. I els autònoms que es dediquin al món de la cultura, la música o les arts.