30/01/2019

Els ajuts a l’IBI de 2019 poden demanar-se fins al 21 de març

Política social de suport a persones i famílies amb dificultats per pagar aquest impost

El termini per demanar els ajuts a l’Impost de Béns Immobles (IBI) corresponents a l’any 2019, estarà obert fins al proper 21 de març. Qui compleixi els requisits de la convocatòria, s’han d’adreçar a qualsevol de les oficines del Servei d’Atenció al Ciutadà i presentar una instància que els facilitaran.

Són ajuts adreçats a persones i famílies amb dificultats econòmiques per afrontar el pagament d’aquest impost. L’alcalde de Calafell, Ramon Ferré, recorda que “la crisi que encara vivim ha arribat fins a persones i famílies que abans no hauríem considerat que estiguessin en dificultats, però ara sí”. Ferré afegeix que “també hem d’estar amb elles”.

Per determinar si es té dret a la subvenció, i l’import si és el cas, s’usa un escalat que té en compte els ingressos i el nombre de membres de la unitat familiar. A més, s’aplica com a referència l’indicador de renda de suficiència de Catalunya. Aquest índex resulta més “generós” que altres i permet arribar a més ciutadans. Els imports subvencionables també són més alts, fins al punt que els ajuts poden arribar al 48% de la quota, amb un import màxim de 250 euros.

Una qüestió important és que poden demanar l’ajut els llogaters als quals el propietari els repercuteixi l’IBI, així com qui sigui usufructuari de l’habitatge per les seves circumstàncies personals o familiars. En tots els casos, se subvencionarà l’IBI de l’habitatge habitual.

Aquests ajuts són conseqüència d’un acord assolit entre els grups que formen el govern i el grup municipal de la CUP en l’aprovació de les ordenances fiscals de l’any 2017. Aquell acord, que té continuïtat, es referia també a ajuts a les quotes de les escoles bressol municipals i a les del transport escolar. En el cas de les subvencions a l’IBI, en cap de les convocatòries fetes des de llavors s’ha aconseguit exhaurir la totalitat del fons que hi estava destinat. Per això l’Ajuntament ve informant de l’existència d’aquests ajuts, perquè ningú que en tingui dret es quedi sense per no estar-ne al cas.

Més informació