02/04/2020

A exposició pública fins al 20 de maig la matrícula de l’Impost sobre Activitats Econòmiques

L’anunci oficial no significa el pagament del tribut, sinó que és el període de consulta de la llista de contribuents afectats

Aquest 1 d’abril s’ha obert el període d’exposició pública de la matrícula de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) corresponent a l’exercici de 2020. L’anunci oficial no significa el pagament d’aquest tribut, ja que com en tota la resta d’impostos i taxes està ajornat. Es refereix únicament al termini per consultar la relació de contribuents afectats, de cara a poder formular possibles al·legacions o reclamacions.

Atesa l’excepcionalitat del moment, el període d’exposició s’allarga del 15 d’abril, la data que estava prevista, fins al 20 de maig, d’acord amb les mesures decretades per l’Estat. Però a més, ja que no serà possible la consulta presencial de les dades, l’Ajuntament ha organitzat un sistema  alternatiu per via electrònica. Els contribuents poden adreçar una petició a l’Ajuntament mitjançant la instància genèrica disponible al web municipal (cliqueu aquí) i us farem arribar la informació per correu electrònic.

Més informació