10/12/2018

L’Ajuntament continua estalviant lloguers amb el trasllat de l’oficina de BASE

L’ús de locals de propietat redueix el cost en edificis i oficines

L’Ajuntament de Calafell continua la seva política d’estalviar en lloguers d’oficines i locals, tot aprofitant els espais que ja té en propietat. El trasllat de l’oficina de BASE, l’organisme de la Diputació de Tarragona que gestiona el cobrament de la major part de tributs municipals, n’és l’últim exemple.

Des de fa uns dies, l’oficina de BASE del nucli del Poble està instal·lada al carrer de l’Església número 1, en un local de propietat municipal. Fins ara, estava al carrer Bisbe Català, en una oficina llogada. El lloguer el pagava BASE, però repercutia el cost a l’Ajuntament. Ara, en canvi, BASE paga un lloguer a l’Ajuntament. “En comptes de tenir un cost, tenim fins i tot un ingrés”, explica l’alcalde, Ramon Ferré.

BASE pagarà uns 14.000 euros anuals, que cobreixen un 75% del cost de la hipoteca amb què es va comprar el local, anys enrera. Així, doncs, una oficina fins ara en desús, no tan sols passa a prestar servei, sinó que s’autofinança en gran part.

El pla d’estalvi de lloguers s’ha iniciat en aquest mandat, tot aprofitant la finalització de diversos contractes. L’Ajuntament ha anat instal·lant en edificis propis diferents serveis que estaven en dependències llogades, com el jutjat de pau, les regidories de Benestar i de Medi Ambient o l’empresa municipal CEMSSA. Fins ara, això ha reportat un estalvi d’uns 70.000 euros anuals.