24/01/2020

L'Ajuntament de Calafell aprova per a 2020 un pressupost de 49,73 milions d'euros

Els comptes municipals aconsegueixen una majoria històrica, de més de dos terços del ple

L’Ajuntament de Calafell ha aprovat per a aquest 2020 un pressupost de 49,73 milions d’euros. Els comptes municipals per enguany han aconseguit una majoria històrica, de més de dos terços del ple (15 de 21 de regidors), en rebre el suport dels grups del PSC, ERC, UAM, PP i En Comú Podem. El govern municipal ha negociat aquest suport i s’han acordat diverses accions per s’incorporen al pressupost.

Però, a més, hi ha hagut cinc abstencions (2 de Ciutadans, 2 de Sumem Junts i 1 de la CUP), i un vot en contra (de la CUP). La CUP ha explicat aquest vot “dividit” per no estar d’acord amb el global del pressupost, però sí amb algunes de les seves partides.

L’alcalde, Ramon Ferré, ha volgut agrair als diferents grups polítics un resultat que, en una votació de pressupostos, no es recorda a l’Ajuntament de Calafell.

El pressupost aprovat inicialment inclou el general de la corporació i el de l’empresa municipal CEMSSA. Ja no hi ha pressupost per a l’organisme autònom Fundació Castell de Calafell, que ha quedat dissolt i el seu personal i béns ha quedat adscrit al mateix Ajuntament. En el passat mandat, ja va dissoldre’s l’antic Patronat de Turisme.

El pressupost general de la corporació és de 49.726.899,22 euros. El de l’empresa CEMSSA arriba a 2.951.682,50 euros. El total és de 52.678.581,72 euros. Aplica la consolidació comptable, el total consolidat és de 52.537.329,56 euros. És un 1,59% més alt que el pressupost de 2019.

Les inversions seran de 6.114.777,93 euros d’euros, un 25,80%. Cal aclarir que s’hi inclou una previsió per adquirir la nau del servei de neteja viària, si fos necessari, un cop finalitzi el servei. Aquesta inversió podria no executar-se si el servei continués externalitzat. La decisió s’ha de prendre properament i l’Ajuntament està analitzant les diferents possibilitats.

Més paper per a CEMSSA

A més, l'Ajuntament continua apostant per l'empresa municipal CEMSSA que, enguany, assumirà nous serveis. Alguns de nova creació, com el cos d’agents cívics. I altres, que estaven externalitzats fins ara: neteja del Mercat Municipal i les diferents consergeries de centres cívics i mercat municipal. També assumirà la coordinació dels conserges, vigilants i operaris de manteniment de les instal·lacions municipals i es farà càrrec del manteniment del mobiliari urbà. Per pressupost i plantilla, CEMSSA esdevindrà la segona empresa en volum del municipi.

El primer pressupost del Pla de Mandat

El de 2020 és el primer pressupost que incorpora les inversions i les actuacions previstes en el Pla de Mandat 2019-2023, aprovat recentment pel ple de l’Ajuntament, després de passar pels consells de barri. Per tant, els cinc grans objectius estratègics que estableix el Pla de Mandat ja començaran a desenvolupar-se enguany.

La continuïtat del canvi organitzatiu de l’Ajuntament, posar en marxa nous centres cívics, millorar escoles i parcs, l’equilibri entre barris, noves i potents programacions culturals, l’ampliació de les accions dels serveis socials, el reforç de la seguretat ciutadana, les polítiques animalistes i el replantejament de la neteja viària, són alguns dels punts principals que es recullen en els pressupostos, tant en les partides d’inversió, com en les de despesa corrent i de personal.