26/03/2020

L’Ajuntament ja treballa en un pla d’ajuts a l’economia local per a després de l’emergència sanitària

També garanteix els pagaments a proveïdors i els salaris dels empleats propis i de les empreses que gestionen serveis municipals

L’Ajuntament de Calafell ja treballa en un pla d’ajuts a l’economia local per a després de l’emergència del coronavirus. La idea és centrar aquest suport en sectors claus de l’economia i l’ocupació de Calafell, com el turisme i el petit comerç, i en aquelles activitat econòmiques que no tinguin prevists ajuts concrets en les mesures anunciades per l’Estat.

Els grups municipals que formen el consistori estan tenint converses, evidentment no presencials, per consensuar el més àmpliament possible les mesures a adoptar. S’hi podrà dedicar, en concret, una part del romanent econòmic municipal, que ara mateix és de 8 milions d’euros. El govern central ha anunciat que flexibilitzarà la disponibilitat d’aquests romanents, que fins ara només es podien destinar a amortizar crèdits o a fer determinades inversions, perquè els municipis puguin actuar després de la crisi. Tanmateix encara no ha aclarit quina part del romanent podran dedicar-hi els ajuntaments. No obstant això, Calafell ja hi està treballant.

L’Ajuntament també es planteja aprofitar aquesta flexibilització per fer inversions importants, o avançar-ne alguna prevista per més endavant. L’objectiu serà mantenir en funcionament les infraestructures públiques i millorar-les i, a la vegada, ampliar els atractius turístics del municipi, per generar activitat i ocupació.

Mesures urgents

Dins d’aquest paquet de mesures econòmiques, l’Ajuntament ha garantit els pagaments a proveïdors i els salaris dels empleats propis i de les empreses adjudicatàries de serveis municipals. S’ha fet el necessari perquè el tancament de les oficines i edificis municipals no signifiqués cap retard. No ha estat senzill, tant per la dificultat de gestionar tots aquests moviments amb el personal responsable teletreballant des de casa, com pel fet que l’Ajuntament té els ingressos congelats, per l’ajornament dels calendaris fiscals.
 
En aquest sentit, hi ha tres mesures concretes immediates:

–Aquesta mateixa setmana, l’Ajuntament pagarà més d’un milió d’euros a proveïdors que ja havien fet la feina encarregada o prestat el servei contractat.

–Amb aquests pagaments, a més, es garanteix que les empreses contractistes de serveis municipals puguin pagar als seus treballadors i evitar expedients de regulació d’ocupació.

–Les nòmines dels treballadors de l’Ajuntament i de l’empresa municipal CEMSSA es pagaran puntualment.

Òrgans de govern per via telemàtica

Una mesura més que es materialitzarà aquesta setmana és la possibilitat de celebrar  per via telemàtica sessions d’òrgans de govern:  plens, juntes de govern i comissions, ja que caldran acords d’aquests òrgans per poder prendre decisions com les anunciades anteriorment.