07/02/2019

Les activitats d’estudi assistit s’amplien a totes les escoles del municipi

És una de les mesures del Pla Educatiu d’Entorn de Calafell

Les activitats d’estudi assistit s’han ampliat aquesta setmana a totes les escoles del municipi. Fins ara, ho oferien les escoles Mossèn Cinto Verdaguer i Santa Creu. Des d’ara, i fins al proper 30 de maig, en tindran també les escoles Ginesta, Vilamar i Castell de Calafell.

Les activitats d’estudi assistit són una acció del Pla Educatiu d’Entorn de Calafell, adreçada especialment als alumnes amb necessitats d’aprenentatge, per tal que puguin assolir els objectius educatius. No són activitats de lliure inscripció, sinó que són els equips docents dels centres els que seleccionen els participants entre els alumnes que poden precisar aquest reforç. És gratuït.

A través d'aquests projecte, els alumnes tenen l'oportunitat d'assistir a tallers de suport a la tasca escolar, centrats en l'aprenentatge i el reforç de les competències bàsiques (llengua catalana i matemàtiques). A més a més poden adquirir hàbits i tècniques d'organització i estudi. Durant aquest període, el centre afavoreix l'aprofitament de tots els recursos i els espais disponibles per aconseguir els millors resultats (ús de la biblioteca, aules TIC, altres espais comuns…).

“Aquestes activitats també busquen afavorir la millora de l’èxit escolar, afavorir la igualtat d’oportunitats i potenciar l’equitat social”, explica la regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament, Lluïsa Lastra.

Recordem que als dos instituts del municipi, el Camí de Mar i La Talaia,s’han renovat per un semestre més els tallers d’estudi assistit que es venien fent. La subvenció rebuda del ministeri d'Educació, amb la qual es finançaven aquests tallers, s'ha acabat. Però l'Ajuntament aposta per la seva continuïtat i ha fornit els recursos perquè se segueixi fent fins al proper 30 de maig.

 

 

 

Més informació

()