24/03/2020

Les targetes moneder que substitueixen les beques menjador es distribuiran amb uns torns comunicats ja als usuaris

Dispositiu extraordinari de seguretat per fer el lliurament a les famílies usuàries

Les targetes moneder que substitueixen les beques menjador es distribuiran aquest dimecres i dijous, dies 25 i 26, en uns torns que ja s'han comunicat als usuaris i que són d'obligat compliment. S’ha preparat un dispositiu extraordinari de seguretat per fer el lliurament a les famílies usuàries, extremant les precaucions sanitàries.

Les famílies que tinguin beca menjador rebran un sms, provinent del consell comarcal del Baix Penedès en què se’ls informarà del dia, hora i lloc en què han d’anar a recollir la targeta. Hi ha unes 700 targetes a distribuir i es faran quatre torns, dos el dimecres i dos, el dijous. El missatge servirà davant la policia com a justificant del desplaçament.

S’ha d’anar exclusivament en el torn que figuri en el missatge sms. Qui no pugui de cap manera, ha de contactar amb l’Ajuntament al correu electrònic benestar@calafell.org i rebran instruccions per a una alternativa. El que no es pot fer en cap cas és anar en un torn diferent. Les persones que ho facin poden ser denunciades per fer un desplaçament sense justificació dins de l’estat d’alerta.

Una qüestió molt important: les targetes no s’han de llançar quan s’agoti el seu saldo, sinó que s’han de conservar perquè la Generalitat les anirà recarregant mentre duri l’emergència sanitària.

Una altra qüestió important: caldrà portar el DNI i el llibre de família.

El lloc de recollida és el pavelló Joan Ortoll. Un espai que està desinfectat i té les suficients dimensions com per garantir les distàncies de seguretat. L’Ajuntament és conscient que no és el dispositiu ideal per a la situació present, però prega que es tigui en compte que és absolutament urgent que les famílies rebin la targeta per poder comprar queviures. Recordem que l’àpat a l’escola és l’únic que tenen garantit molts infants i que l’impàs des del tancament de les escoles s’ha fet molt llarg. Per això s’ha descartat fer una distribució a domicili, que hauria prolongat més encara l’espera.

Sent igualment conscients de la situació sanitària, s’han pres mesures per atendre l’excepcionalitat d’aquesta distribució:

–Només podrà anar una persona per cada família usuària.

–No hi poden anar nens.

–L’entrada i la sortida del recinte es farà per portes diferents, per evitar el creuament de persones.

–S’assegurarà una distància de seguretat de dos metres amb senyalització al terra o amb tanques.

–Hi haurà diverses taules d’atenció per minimitzar el temps d’espera. Es procurarà que cap persona estigui més de cinc minuts dins del recinte. En aquest sentit, es prega la col·laboració de tothom per a agilitar el tràmit.

–El personal municipal que faci la distribució disposarà d’equips de protecció individual.

–A l’entrada tothom s’haurà de netejar les mans amb hidroalcohol que està disponible.

–No caldrà signar rebut de la recepció de la targeta, per evitar l’intercanvi de papers. El funcionari present a cada taula aixecarà acta de les recepcions i aquest document acreditarà que la targeta ha estat lliurada a casa usuari.

–Els usuaris no podran tocar les taules d’atenció. Se’ls deixarà la targeta damunt d’un full, sobresortint de la taula, i d’allí l’hauran d’agafar

–Es demana tothom que no porti bosses voluminoses o objectes personals. Les persones que portin els cabells llargs, se’ls han de recollir. Tampoc es podrà entrar amb joies o ornaments personals metàl·lics, ja que s’ha acreditat una major permanència del virus en superfícies de metall.

–S’hauran d’observar la resta de precaucions ordinàries: tossir o esternudar a la part interior del colze, utilitzar mocadors d’un sol ús i evitar ulls, nas i boca amb les mans.

–El lliurament es farà a les noves sales del pavelló, ja que disposen de ventilació natural, que és un factor preventiu.

–El pavelló es desinfectarà completament després de cada jornada de lliurament.

–Hi haurà un dispositiu de Policia local i Protecció Civil per assegurar l’ordre a la cua, tant a l’interior com a l’exterior del pavelló. Cal seguir estrictament les seves indicacions. Es recomana restar dins del vehicle fins que sigui el torn de cadascú.