14/02/2013

Nou servei d’alertes al mòbil, que avisa del pagament de tributs municipals

Aquells contribuents que tinguin domiciliats els pagaments dels seus tributs a l’Ajuntament de Calafell, ja poden a partir d’aquest any rebre una alerta al mòbil per saber quan se’ls carrega el pagament en la seva entitat bancària.

Aquells contribuents que tinguin domiciliats els pagaments dels seus tributs a l’Ajuntament de Calafell, ja poden a partir d’aquest any rebre una alerta al mòbil per saber quan se’ls carrega el pagament en la seva entitat bancària.

Uns 40.000 contribuents ja han rebut a casa seva el calendari fiscal que l’Ajuntament de Calafell els ha fet arribar, per tal d’informar-los dels tributs que han de pagar i en quines dates han de fer-los efectius.

La principal novetat d’enguany és que l’Ajuntament de Calafell ofereix la possibilitat que els ciutadans que tinguin els pagaments domiciliats se subscriguin al sistema d’alertes mitjançant el qual rebran un SMS al mòbil per avisar-los del cobrament de cada tribut. Per donar-se d’alta del sistema d’alertes al mòbil, cal omplir la casella “Vull donar-me d’alta del servei d’alertes SMS”, inclosa en la butlleta de domiciliació bancària que s’ha adjuntat amb la informació fiscal. Aquells contribuents que ja tenen els seus pagaments domiciliats, només caldrà que omplint aquesta casella. Així mateix, aquells que encara no tinguin els seus rebuts domiciliats, poden sol.licitar la domiciliació omplint totes les dades de la butlleta, que s’ha de lliurar a les oficines del SAC (Servei d’Atenció Ciutadana).

Cal dir que una altra de les novetats d’aquest any, és que, si fins ara els ciutadans rebien el calendari fiscal general, aquest any l’Ajuntament de Calafell ha fet arribar a cadascun dels contribuents els tributs específics que els correspon pagar. En aquest sentit, en la informació que han rebut els ciutadans s’especifica quina és la relació de béns de la seva propietat que consten a la base de dades de l’ajuntament, quan se’ls carregarà cada tribut, o quin és el calendari per fer-lo efectiu, en cas que no el tinguin domiciliat. En aquest sentit, tots aquells ciutadans que no tinguin els pagaments dels seus béns domiciliats, rebran oportunament en e l seu domicili el document amb el codi de barres corresponent per poder fer el pagament en els terminis establerts.