06/07/2018

Tira endavant l’ampliació de la zona de serveis mediambientals de la Rafela

S’ampliarà la planta de reciclatge de residus metàl·lics

El ple de l’Ajuntament de Calafell d’aquest 2 de juliol ha tirat endavant l’aprovació provisional (la segona, després de la inicial) de la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal a la zona de la Rafela. En aquest espai, s’autoritza l’ampliació d’una planta de tractament i reciclatge de residus metàl·lics ja en funcionament.

Quan culmini el tràmit urbanístic, l’empresa podrà créixer 2.000 metres quadrats. La planta es dedica a reciclar cablejats d’acer usats, de forma que el metall pot tornar al circuit industrial. D’aquesta forma es va consolidant una zona de serveis mediambientals a la partida de la Rafela, on hi ha també la planta comarcal de transferència de residus urbans i la depuradora d’aigües residuals.

D’altra banda, el ple municipal també ha aprovat cedir l’ús d’un local als Diables Guaite’ls de Calafell. Es tracta de les antigues oficines del jutjat de pau, al carrer Baix Penedès, al nucli del Poble. Concretament, el local que era de propietat municipal, no el local annex, que feia de sala de noces, que ja no està llogat. L’entitat hi podrà guardar el seu material, però no hi podrà emmagatzemar material pirotècnic. L’entitat haurà de complir el reglament d’ús d’espais cívics vigent.