20/11/2020

Un descobriment científic amb segell Calafell, publicat a la revista Nature

La recerca versa sobre malalties dels amfibis i és útil perquè tracta sobre com tenir una fauna més sana

Un descobriment científic, que porta en part el segell de Calafell, ha estat publicat a Nature, una de les revistes científiques més importants del món. En la recerca hi ha participat el Centre de Recerca i Educació Ambientals de Calafell-GRENP. (Consulteu aquí la publicació)

El treball se centra en les malalties que pateixen els amfibis i explica factors que mitiguen els efectes de les afeccions provocades per fongs en aquestes espècies, si més no en algunes. En concret, s’ha descobert que, en algunes infeccions hipervirulentes, la supervivència puja significativament si prèviament hi havia hagut una infecció d’una soca menys virulenta del mateix fong. (Llegiu-ne més informació aquí).

“Això pot semblar quelcom molt especialitzat, però té un interés general molt important”, explica el tinent d’alcalde d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Calafell, Aron Marcos. “Estem parlant d’un treball que versa sobre com tenir una fauna més sana. I no oblidem que una fauna sana transmetrà menys malalties als humans”, diu també.

“Aquest plantejament no pot estar més d’actualitat quan estem patint una pandèmia que podria tenir el seu origen en el salt d’un virus d’un animal als humans”, conclou Marcos.

En aquest estudi hi han participat diferents equips de Catalunya, com l’equip tècnic del Parc del Montnegre i el Corredor, gestionat per la Diputació de Barcelona, el Centre de Recerca i Educació Ambientals de Calafell-GRENP i l’Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF), gràcies a la col·laboració establerta l’any 2018 amb la Universitat de Ghent (Bèlgica).

Els autors de la recerca aprofiten per recordar unes normes de precaució per als ciutadans que visitin sistemes aquàtics. Bàsicament, evitar la manipulació d’amfibis, o si és el cas disposar de l’aurotizació especial per a la captura científica, de gestió o educativa. En aquest cas, ambé s’ha de desinfectar tot el material que entra en contacte amb el medi aquàtic (botes, vestuari, salabres, entre d’altres) abans i després del treball de camp, i no visitar diferents punts d’aigua sense prèvia desinfecció.