Filtrar

Reglaments

26/07/2017
Reglament de funcionament dels Casals Joves de Calafell

20170726081221039.pdf (PDF, 515.46 KB)

14/06/2017
Reglament de gestió dels serveis de temporada i activitats puntuals de les platges del municipi

18/05/2017
Acord JGL per regular i distribuir la circulació de bicicletes a la zona deis vianants de tot el Passeig Marítim de Sant Joan de Déu.

 Proposta del regidor del departament de Via Pública a la Junta de Govern Local per regular i distribuir la circulació de bicicletes a la zona deis vianants de tot el Passeig Marítim de Sant Joan de Déu...

20170523091647996.pdf (PDF, 530.42 KB)

28/10/2016
Reglament de la comissió espacial de suggeriments i reclamacions

I_20161025_2016_08323.pdf (PDF, 161.71 KB)

13/10/2016
Reglament Orgànic Municipal (ROM)

30/09/2016
Reglament Orgànic Municipal (ROM) - Aprova't en el Ple Municipal el 05/09/2016