Filtrar

Reglaments

23/01/2018
Reglament d'ús de les instal·lacions públiques dels centres d'educació infantil i primària de Calafell

13/12/2017
Reglament per a l'elaboració de pressupostos participatius 2018

En sessió plenària realitzada el dia 4 de setembre de 2017 va acordar aprovar el inicialment el Reglament per a l'elaboració de pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per tal que els veïns i veïnes puguin proposar i decidir en què invertir l'1% dels recursos ordinaris (aproximadament uns 400.000 €) pel pressupost municipal de l'any 2018.

06/11/2017
Reglament municipal regulador del servei de retirada i ingrés de vehicles al dipòsit municipal

08/09/2017
Reglament Consell Seguretat i Prevenció

18/05/2017
Acord JGL per regular i distribuir la circulació de bicicletes a la zona deis vianants de tot el Passeig Marítim de Sant Joan de Déu.

 Proposta del regidor del departament de Via Pública a la Junta de Govern Local per regular i distribuir la circulació de bicicletes a la zona deis vianants de tot el Passeig Marítim de Sant Joan de Déu...

20170523091647996.pdf (PDF, 530.42 KB)

28/10/2016
Reglament de la comissió espacial de suggeriments i reclamacions

I_20161025_2016_08323.pdf (PDF, 161.71 KB)