Edictes

FC 08/2010: quatre places d'administratiu/va d'administració general - instància

06/05/2011

Convocatòria  per a la provisió en torn restringit, per promoció interna, de quatre places d’administratiu/va d’administració general, grup C1, personal funcionari.

FC 08/2010: quatre places d'administratiu/va d'administració general - bases

06/05/2011

Convocatòria  per a la provisió en torn restringit, per promoció interna, de quatre places d’administratiu/va d’administració general, grup C1, personal funcionari.

Llista provisional d’'aspirants admesos i exclosos: 2 places d'auxiliar administratiu, adscrites al SAC

19/04/2011

Convocatòria FC 07/2010: llista provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu per a la provisió de 2 places d'auxiliar administratiu, adscrites al sac, nomenament del tribunal qualificador, i dia, hora i lloc de celebració dels exercicis.

Canvi número compte bancari: Dues places d'auxiliar d'administració general adscrites a les oficines del SAC

25/03/2011

FC 07/2010-CANVI NÚMERO COMPTE BANCARI -Procediment selectiu per a proveir dues places d'auxiliar d'administració general, mitjançant concurs - oposició en la modalitat de torn lliure, adscrites a les oficines del servei d'atenció al ciutadà. Anunci relatiu al canvi de compte bancari per ingressar el pagament dels drets d'examen.

Dues places d'auxiliar d'administració general adscrites a les oficines del SAC: instància

21/03/2011

FC 07/2010: Procediment selectiu per a proveir dues places d'auxiliar d'administració general, mitjançant concurs - oposició en la modalitat de torn lliure, adscrites a les oficines del servei d'atenció al ciutadà.

Dues places d'auxiliar d'administració general adscrites a les oficines del SAC: bases

21/03/2011

FC 07/2010: Procediment selectiu per a proveir dues places d'auxiliar d'administració general, mitjançant concurs - oposició en la modalitat de torn lliure, adscrites a les oficines del servei d'atenció al ciutadà.

Resultat valoració borsa treball brigada municipal o personal d'oficis

27/01/2011

Vigilant del dipòsit municipal de vehicles: es convoca als 5 primers aspirants per a una entrevista personal el dia 28 de gener de 2011.