09/07/2015

136 persones rebran servei de teleassistència a Calafell

Renovat el conveni amb Creu Roja

L’Ajuntament de Calafell posa a disposició 136 aparells de teleassitència per a la gent gran del municipi que ho necessiti, 61 aparells d’acord amb el conveni signant amb la Creu Roja, i 75 aparells que provenen del conveni amb la Diputació de Tarragona.

L’alcalde de Calafell, Ramon Ferré, i el president local de la Creu Roja a Calafell, Josep País, han signat el conveni de col·laboració conjunta.

Els aparells de teleassistència estan destinat a persones grans que viuen soles, ja que aquests terminals estan connectats les 24 hores del dia al servei d’urgències de la Creu Roja. D’aquesta manera, poden trucar fàcilment en cas que ho necessitin, i Creu Roja també els fa, per via telefònica, un seguiment mensual del seu estat.

Aquest servei es composa d’un penjoll que porta l’usuari i que, quan es prem per qualsevol urgència personal, activa una alarma a la Creu Roja.

Per tal d’accedir aquest aparells subvencionats les persones interessades han de contactar amb la Regidoria de Benestar Social. Els requisits principals per sol·licitar el servei de teleassistència són:

 

  • persones empadronades a Calafell
  • Viure majoritàriament sol/a o conviure amb una altra persona que atesa la seva situació personal no pugui fer-se càrrec de les situacions d’urgència per la persona sol·licitant
  • Ingressos econòmics insuficients (segons les bases)

 

Més informació a:

Regidora de Benestar Social
C/Lluís Companys, 57
43882 Segur de Calafell

Telèfon 977 69 9009 ext. 773
Correu electrònic: benestar@calafell.org

La Creu Roja gestiona des del 1989 un servei de Teleassistència Domiciliària que permet l’atenció permanent als seus usuaris mitjançant la xarxa telefònica, en cas d’emergència, destinat concretament a totes aquelles persones grans, disminuïts i malats que estiguin incapacitats física o socialment per valdre’s per si mateixos, tant en situacions permanents com transitòries.