08/11/2017

Altres acords del ple municipal del 6 de novembre de 2017

El ple ha aprovat la renovació per un any més del conveni de col·laboració que l’Ajuntament manté amb l’Institut d’Estudis Penedesencs. Com a part d’aquest conveni, l’Ajuntament li lliurarà una subvenció de 1.500 euros, que es destinarà a les tasques culturals que desenvolupa l’entitat en l’àmbit del Penedès, així com a activitats a realitzar a Calafell.

El ple també ha ratificat deixar sense efecte l’acord relatiu al conveni per a la promoció turística del Penedès Marítim, que havien de subscriure els ajuntaments de Calafell, Cunit i el Vendrell, i la Diputació de Tarragona. Segons s’ha informat en la sessió, el Vendrell, per qüestions internes del seu Ajuntament, no ha pogut fer els tràmits necessaris per a la signatura del conveni, amb al qual cosa no serà possible fer-lo efectiu durant aquest 2017. La idea és reprendre la iniciativa l’any vinent i signar un nou conveni.

La sessió també ha aprovat l’actualització de l’inventari municipal a data 31 de desembre de 2016, així com dos reconeixements per tal que proveïdors municipals puguin cobrar factures pendents que s’havien endarrerit.