04/10/2018

L’Ajuntament aprova subvencions per import de 70.400 euros a les entitats culturals, veïnals i educatives

Per donar suport a les activitats que estan desenvolupant aquest 2018

El ple de l’Ajuntament de Calafell ha aprovat concedir subvencions per import de 70.400 euros a les entitats i associacions culturals i a les veïnals, i als projectes que impulsen els centres educatius del municipi, així com les associacions de mares i pares d’alumnes. Aquestes quantitats corresponen a l’exercici de 2018 i tenen com a finalitat donar suport a les activitats que estan desenvolupant enguany.

A les entitats i associacions culturals s’hi destinen 46.000 euros. Les associacions de veïns de les urbanitzacions en rebran 5.000. L’ajut a les associacions de mares i pares d’alumnes serà de 7.600 euros. I finalment, els projectes educatius que impulsen els centres escolars de Calafell rebran un ajut total de 11.800 euros.

En el cas dels centres educatius i les associacions de mares i pares, el criteri de distribució ha estat pel nombre d’alumnes. En el de les associacions culturals i el de les associacions de veïns de les urbanitzacions, s’ha valorat el nombre de socis i les quotes, així com l’àmbit i la durada de les activitats subvencionades. Però també aspectes com la repercussió social i el nivell de participació; la recuperació i manteniment de tradicions locals o catalanes; l’afavoriment de la integració, la solidaritat, l’atenció a la diversitat i les relacions intergeneracionals; el dèficit d’activitats anàlogues al municipi; la complementarietat a l’oferta cultural generada des de l’Ajuntament; la difusió del nom del municipi, i la diversificació del finançament de l’entitat.

D’altra banda, el ple ha aprovat revisar i corregir la subvenció concedida al Cub Bàsquet Calafell per a aquest 2018. Per un error, en la documentació no hi figuraven tres dels equips federats de l’entitat, amb un total de 42 esportistes. Com que un dels criteris és el nombre d’esportistes, això significava una minva de l’ajut. Esmenada aquesta circumstància, la subvenció per l’entitat passa dels 10.800 euros aprovats a 15.240 euros.


Totes les subvencions

Entitats culturals

Associació Sardanista de Calafell: 3.900 euros
Banda Timbals Mas Romeu: 3.191,10 euros
Patí Català: 4.000 euros
Esbart Dansaire de Calafell: 3.500 euros
Grup d’animació pirotècnica Guaite’ls: 5.000 euros
Agrupació Recreativa Cultural ARC: 2.002,90 euros
Cor-Orfeó Calafellenc: 5.000 euros
La Xarxa: 4.400 euros
Coral Llebeig: 2.200 euros
Associació Almas Rocieras: 2.500 euros
Colla Gegantera i Grallera de Calafell: 4.306 euros
Associació fotogràfica Enfoca: 2.500 euros
Amics del Patrimoni: 2.500 euros
Grup de teatre La K-Mama: 1.000 euros

TOTAL: 46.000 euros


Associacions de veïns de les urbanitzacions

Asociación de Vecinos de Calafell Park: 1.466,67 euros
AVV La Muntanya de Mas Romeu: 1.466,67 euros
Asociación de Vecinos Sant Miquel de Segur: 600 euros
Associació de Veïns Valldemar: 1.466,66 euros

TOTAL: 5.000 euros


Associacions de mares i pares d’alumnes

AMPA Escola Castell de Calafell: 1.200 euros
AMPA Escola Santa Creu de Calafell: 1.500 euros
AMPA Escola Vilamar: 1.000 euros
AMPA Escola la Ginesta: 1.200 euros
AMPA Institut La Talaia: 1.200 euros
AMPA Institut Camí de Mar: 1.500 euros

TOTAL: 7.600 euros


Centres educatius

Escola Castell de Calafell: 1.600 euros
Escola Santa Creu de Calafell: 2.200 euros
Escola Vilamar: 1.000 euros
Escola Mossèn Cinto Verdaguer: 1.600 euros
Escola la Ginesta: 1.600 euros
Institut la Talaia: 1.600 euros
Institut Camí de Mar: 2.200 euros

TOTAL: 11.800 euros