12/07/2018

L’Ajuntament ha de reparar la teulada del seu edifici principal a la plaça de Catalunya

La coberta pateix goteres i filtracions que afecten la segona planta

L’Ajuntament de Calafell ha tret a contractació les obres de reparació de la teulada del seu edifici principal, a la plaça de Catalunya. La coberta presenta un important deteriorament, que fa inexcusable fer-hi una actuació. El projecte, elaborat pels serveis tècnics municipals, està pressupostat en 78.500,24 euros.

“No és un problema de seguretat, sinó de goteres i filtracions, que estan afectant el cel ras de la segona planta de l’Ajuntament”, explica el regidor de Serveis Urbanístics, Miguel Ángel Perín. Afegeix que s’aprofitarà l’obra per renocar les conduccions que discorren pel fals sostre i solucionar els problemes de climatització d’aquesta planta.

L’edifici de l’Ajuntament data de finals del segle XIX i s’hi han fet remodelacions i reparacions al llarg del segle XX, però no s’ha fet mai una reparació completa de la coberta. Una reparació que no pot esperar més.

Una altra necessitat que es cobrirà és la manca de barana en el tram d’escala que va de la segona planta a la teulada. Aquestes escales estan desprotegides i, tot i que no són d’accès pel públic, s’usen per accedir precisament a la coberta, on hi ha equips de telecomunicacions.