La rebaixa de quotes fa pujar un 32% el nombre d'alumnes matriculats a les llars d'infants municipals

13/10/2015

La rebaixa de quotes ha disparat la matrícula a les llars d’infants municipals de Calafell. La quota bàsica mensual ha baixat aquest curs de 170 a 90 euros, gairebé a la meitat. I gràcies a això, el nombre d’alumnes ha passat dels 115 que hi havia a finals del curs passat als 152 amb què ha començat el present. És a dir, un 32% més.

Segons la regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament, Lluïsa Lastra, “el preu, en un context de crisi econòmica com l’actual, havia deixat infrautilitzades pràcticament la meitat de les places disponibles i en els darrers anys fins i tot s’ha tancat un dels centres. Aquella situació era insostenible”.

Lastra afegeix que “només cal veure com la baixada de la quota ha reanimat la matrícula en un percentatge més que significatiu”. La regidora també diu que “molt possiblement acabarem el curs encara amb més alumnes, perquè la matrícula és viva tot l’any, mentre hi hagi places disponibles”.

Actualment, Calafell té en servei tres llars d’infants municipals, amb 74 places cadascuna: “El Petit Trenet”, a Segur de Calafell; “Els Terrossets”, al nucli del Poble; i “El Rasclet”, al barri de Mas Mel. La guarderia de la urbanització Calafell Parc roman tancada i és compromís de l’actual govern municipal buscar un ús a l’edifici.