L'Ajuntament aprova les bases per als ajuts a l'IBI, les escoles bressol i el transport escolar

21/07/2017

El ple de l’Ajuntament de Calafell ha aprovat les bases que regiran la concessió d’ajuts a persones i famílies amb dificultats econòmiques en tres àmbits dels serveis públics: el rebut de l’Impost sobre Béns Immobles, l’escolarització i el menjador a les escoles bressol municipal i el transport escolar. Aquests ajuts són conseqüència d’un acord assolit entre els grups que formen el govern i el grup municipal de la CUP en l’aprovació de les ordenances fiscals per a aquest 2017.

Els ajuts al rebut de l’IBI per a les famílies que tinguin dificultats per pagar-lo podran arribar a ser del 48% de la quota, amb un import màxim de 250 euros. S’aplicarà un escalat que tindrà en compte els ingressos i el nombre de membres de la unitat familiar, tot aplicant com a referència l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, que resulta més “generós”i permet arribar a més ciutadans en situació difícil que altres índexs.

Una novetat és que podran demanar l’ajut els llogaters als quals el propietari els repercuteixi l’IBI, així com qui sigui usufructuari de l’habitatge per les seves circumstàncies personals o familiars. En tots els casos, se subvencionarà l’IBI de l’habitatge habitual.

De la seva banda, les bases aprovades en el ple regiran les subvencions per escoles bressol i transport escolar del proper curs, el 2017-2018. Els ajuts tindran també un barem escalat d’ingressos i de membres de la unitat familiar. La subvenció cobrirà part del cost del servei i, per posar un exemple, el rebut mensual de la guarderia podrà baixar dels 85 euros actuals fins a uns 20 euros. Excepcionalment es podran donar ajuts del 100% del cost si, mitjançant un informe dels Serveis Socials, queda justificat.

Les subvencions per a les escoles bressol i el transport escolar es podran demanar entre el 16 d'agost i el 21 de setembre. Les dates per demanar ajuts per al rebut de l'IBI es publicaran en una convocatòria que sortirà en breu.

Totes tres acords, votats per separat, s’ham aprovat amb 13 vots a favor (PSC, CUP, UAM, ERC, PP i regidor no adscrit) i tres abstencions (CiU i Ciutadans).