L’ús del català en la retolació d’establiments comercials augmenta considerablement al nucli de segur de calafell

02/11/2005

Calafell, 2 de novembre.- L’ús del català en la retolació d’establiments comercials nous ha augmentat en 13 punts al nucli de Segur de Calafell, segons un estudi del Consorci per a la Normalització Lingüística. Aquesta dada contrasta amb el què succeeix al nucli de la Platja de Calafell, on l’ús del català en els rètols comercials baixa en 20 punts.
De l’estudi es desprèn que els tres nuclis de Calafell tenen resultats contraposats pel que fa a l’ús del català en la retolació comercial. Mentre que al Poble i a Segur es constata un comportament semblant, amb un domini clar dels rètols en català, a la Platja els resultats són a la inversa. Segons el mateix estudi, “aquestes dades són sorprenents, ja que tradicionalment era a Segur on la situació de rètols en català era més desfavorable, i a la Platja al contrari”.
L’ús del català en els rètols de Segur de Calafell ha augmentat en 13 punts, cosa que significa un 47’37% del total, el percentatge més alt mai aconseguit. Tradicionalment la presència d’altres llengües superava clarament a l’ús del català, però durant el 2004 s’ha trencat la dinàmica i els rètols que no estan en català han baixat espectacularment, fins a un 36’84% del total.
En canvi, a la Platja de Calafell l’ús del català baixa fins a 20 punts, cosa que representa un 34’2% del total, mentre que l’ús del castellà puja 16 punts i se situa en el 50% del total. Els valors obtinguts en aquest nucli són significatius, ja que és el lloc on hi ha més establiments comercials de tot el municipi.
Finalment, al Poble de Calafell l’ús dels rètols en català són encara majoritaris, i pugen 4 punts respecte de l’any anterior. De fet, és el nucli on l’ús del català és més ampli, i destaca el fet que no s’hi hagi instal.lat cap rètol en una altra llengua.
De tota manera, l’estudi també constata que l’ús del català en els rètols comercials ha baixat 5,5 punts a tot el municipi respecte del 2003, cosa que vol dir que “deixa de ser la llengua preferent i s’iguala amb els rètols en altres llengües”, dels quals la majoria són en castellà. Per tant, l’estudi indica que hi ha una tendència a la baixa en l’ús de la llengua catalana, “ja que fins i tot la meitat dels establiments que havien instal.lat el rètol principal en català opten per l’altra llengua per redactar rètols secundaris”.