La Diputació subvenciona amb 113.925 euros les llars d’infants municipals de Calafell

29/02/2016

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Calafell una subvenció per a cadascuna de les tres llars d’infants que hi ha al municipi en el curs 2014-2015. Aquestes subvencions s’emmarquen dins del Programa extraordinari de Suport als Centres de Primer Cicle Infantil de Titularitat Municipal, que desenvolupa la Diputació de Tarragona.
 
Per a cada llar infantil, la Diputació ha atorgat els següents imports:
 
–Llar d’Infants El Rasclet: 30.362,50 euros
–Llar d’Infants El Petit Trenet: 43.050,00 euros
–Llar d’Infants Els Terrossets: 40.512,50 euros

Aquestes subvencions tenen caràcter anual i permeten a l’Ajuntament de Calafell gestionar el servei que ofereixen les llars infantils.