L’Ajuntament de Calafell posa en marxa el projecte “Fem ocupació per als joves”

01/02/2014

L’Ajuntament de Calafell ha posat en marxa el projecte “Fem Ocupació per a Joves”, amb l’objectiu de fomentar l’ocupació de persones aturades entre 18 i 30 anys, i alhora donar resposta a les necessitats de les empreses.

Aquest nou programa té un enfocament diferent a altres programes de formació i treball duts a terme anteriorment. En aquest cas, la Regidoria de Treball farà, en primer lloc, una prospecció entre les empreses del municipi i de la comarca per detectar els llocs de treball que necessiten cobrir.

D’acord amb les necessitats reals d’aquestes empreses, la Regidoria de Treball els proposarà la contractació de joves que reuneixin les característiques demandades, i que actualment es trobin a l’atur. En aquest sentit, la Regidoria de Treball consultarà els perfils de joves apuntats a la Borsa de Treball de l’Ajuntament de Calafell, i també consultarà al SOC del Vendrell

El programa té previst oferir ajuts econòmics a les empreses que contractin joves aturats amb estudis de Graduat ESO, Batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Mig. Així mateix, durant el temps de contractació la Regidoria de Treball donarà als joves formació relacionada amb el lloc de treball que estiguin desenvolupant.

El Servei d’Ocupació de Catalunya subvencionarà les despeses salarials derivades de la contractació de l'empresa, durant un màxim de 6 mesos, amb una quantia equivalent al salari mínim interprofessional per jornada completa (645,30€) o la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa Fem Ocupació per a Joves, regulat per l’Ordre EMO/278/2013, de 28 d’octubre.