Arxiu Municipal

Un detall d'un document antic de l'arxiu municipal

L'Arxiu Municipal de Calafell té com a missió vetllar i tenir cura de tot el patrimoni documental de l'àmbit local; tant la documentació creada o rebuda per l'Ajuntament com la generada per persones, famílies, associacions o empreses de Calafell. La cronologia del Fons municipal s'estén des del segle XVI al XXI. El document més antic d'aquest és el Capbreu de 1565.

Compromís de qualitat

  • Conservar tota la documentació ingressada en els seus dipòsits en un estat òptim, mantenint les condicions ambientals i de seguretat adequades per aquesta finalitat. El tractament arxivístic realitzat a la documentació consisteix en l'organització, la classificació, la descripció, el control i instal·lació, per garantir la conservació i la disponibilitat o reserva dels documents.
  • Atendre les demandes relatives d'ingrés documental a l'Arxiu Municipal.
  • Oferir informació sobre la organització de l'arxiu, els serveis i fons que es poden consultar a l'Arxiu Municipal.
  • Disposar de la documentació demanada, i que s'hagi pogut localitzar i que resti en l'arxiu, en el dia i hora establerts per a la visita.

Condicions d'accés

L'accés és lliure i gratuït, però cal demanar cita prèvia per correu electrònic o per telèfon. L'horari  de consulta a l'arxiu municipal és de dilluns a divendres, de 09:00 a 14:00.

Correu electrònic: arxiu@calafell.org
Telèfon: 977 699 009 extensió 365

Per consultar en línia la documentació de la part històrica del Fons Municipal de Calafell, que es va digitalitzant, i que físicament es troba dipositada en situació de comodat, de forma temporal, a l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès, al Vendrell, aneu a:

http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/

Per consultar presencialment la documentació del Fons Barral, que físicament es troba temporalment dipositada en forma de comodat a la Biblioteca de Catalunya, vegeu les condicions d’accés i consulta a:

http://www.bnc.cat/