Actes Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan de govern amb atribucions d'assessorament i assistència a l'alcalde en les seves funcions de govern i d'exercici de les quals li siguin delegades pel mateix alcalde o pel Ple. La Junta de Govern Local està integrada per l'alcalde i els quatre tinents d'alcalde i es reuneix en sessions ordinàries dilluns no festius, a les 10 hores. També hi assisteixen altres regidors delegats i els directors d'àmbit o d'àrees amb veu però sense vot.

Consulteu les funcions de la Junta de Govern Local i la seva composició al Portal de Transparència

Les actes de la Junta de Govern Local, a partir del 2018, es publiquen al Portal de Transparència un cop s'hagin tret totes les dades de caràcter personal. També poden ser consultades, si s'acredita un interès legítim i directe en l'assumpte, directament a les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana.

25/09/2017
Junta de Govern Local 25 de setembre de 2017 - acta 2017-40

ACTA_40.pdf (PDF, 3.5 MB)

18/09/2017
Junta de Govern Local 18 de setembre de 2017 - acta 2017-39

ACTA_39.pdf (PDF, 612.23 KB)

12/09/2017
Junta de Govern Local 12 de setembre de 2017 - acta 2017-38

ACTA_38.pdf (PDF, 665.05 KB)

04/09/2017
Junta de Govern Local 4 de setembre de 2017 - acta 2017-37

ACTA_37.pdf (PDF, 1.06 MB)

28/08/2017
Junta de Govern Local 28 d'agost de 2017 - acta 2017-36

ACTA_36.pdf (PDF, 5.36 MB)

21/08/2017
Junta de Govern Local 21 d'agost de 2017 - acta 2017-35

ACTA_35.pdf (PDF, 395.01 KB)