Planejament en tràmit

28/09/2023
Projecte d'urbanització i de reparcel·lacó PMU 3 Mas Mel

Memòria i annexes (PDF, 23.71 MB)
04/01/2023
Plànols (PDF, 24.87 MB)
04/01/2023
Plec de condicions (PDF, 1.58 MB)
04/01/2023
Pressupostos (PDF, 1.21 MB)
04/01/2023

13/01/2023
Conveni de col·laboració i cooperació entre l’Ajuntament de Calafell i l’Ajuntament de Cunit per a l’execució del projecte de connexió dels carrers Crisantem de Cunit i l’Avinguda Santamaria de Montserrat de Calafell