Planejament en tràmit

21/03/2024
Pla de Millora Urbana (PMU) 11 Rambla Mossèn Jaume Tobella

Projecte (PDF, 24.4 MB)
13/03/2024
Edicte aprovació inicial, BOP T (PDF, 204.95 KB)
21/03/2024

12/03/2024
Pla Especial Urbanístic (PEU) de desenvolupament de la finca de la cantonada formada pels carrers Priorat i rambla Nova de Calafell

28/09/2023
Projecte d'urbanització i de reparcel·lacó PMU 3 Mas Mel

Memòria i annexes (PDF, 23.71 MB)
04/01/2023
Plànols (PDF, 24.87 MB)
04/01/2023
Plec de condicions (PDF, 1.58 MB)
04/01/2023
Pressupostos (PDF, 1.21 MB)
04/01/2023

13/01/2023
Conveni de col·laboració i cooperació entre l’Ajuntament de Calafell i l’Ajuntament de Cunit per a l’execució del projecte de connexió dels carrers Crisantem de Cunit i l’Avinguda Santamaria de Montserrat de Calafell