Informes

L'àrea d'Igualtat, Atenció a les Dones i LGBTI és l'encarregada de combatre els aspectes més estructurals de les desigualtats entre dones i homes, la discriminació dels col·lectius LGBTI i, en general, el masclisme i el patriarcat a Calafell, i ho fem aplicant la perspectiva de gènere a totes les àrees de l'Ajuntament, divulgant missatges de feminisme i tolerància, i procurant contribuir a la llibertat i igualtat d'oportunitats de dones i persones LGBTI.

Un dels valors principals del nostre Ajuntament és la transparència, la rendició de comptes, en les accions municipals. En aquest sentit, doncs, ens complau presentar informes regulars de l'activitat a Igualtat durant aquest mandat 2019-2023, perquè tothom pugui saber com portem a terme la nostra missió, anualment, i en temps excepcionals, com durant la pandèmia de la Covid-19 el 2020. Trobareu aquests informes en aquesta pàgina, per a la vostra consulta i seguiment.

Primer any d'igualtat

L’àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de Calafell incrementa en un any un 25% les atencions a dones que realitza a través del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD). Segons el balanç del primer any de mandat de l’àrea, s’han atès 160 persones i s’han efectuat un total de 1.196 atencions.

De les 160 persones ateses, 150 eren dones. Els 10 restants eren homes. El SIAD atén també alguns homes, normalment fills o altres familiars de les dones ateses. 106 de les dones usuàries ho han estat per situacions de violència masclista.

L’estat d’alarma per la COVID-19

Els serveis municipals d’Igualtat van fer 1,4 actuacions per dia durant l’estat d’alarma per la COVID-19. El confinament va causar un increment de les situacions de violència de gènere  i els serveis d’Igualtat de l’Ajuntament de Calafell van realitzar una mitjana d’1,4 actuacions diàries durant l’estat d’alarma per la pandèmia. En total, durant els 98 dies que va durar aquella situació, del 15 de març al 21 de juny, van fer-se un total de 138 intervencions.

Segon any d'igualtat

La pandèmia i els confinaments han causat una dinàmica insòlita en els casos dels maltractaments a dones, segons el balanç anual dels serveis d’igualtat de l’Ajuntament de Calafell. Durant el confinament, es van registrar més casos de violència domèstica per la convivència forçada entre agressors i víctimes. També es van disparar les consultes telemàtiques i telefòniques. Però en canvi, el nombre de denúncies va disminuir.

El SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones) de Calafell va estar sempre operatiu, centrat especialment en casos urgents, en incidències conseqüència del confinament, i en la coordinació de les derivacions a altres serveis d’atenció sanitària, jurídica o psicològica, i acollida d’urgència.

La intervenció amb les dones víctimes de violència masclista va fer-se, com abans de la pandèmia, amb una feina professional transversal, des de diferents disciplines i diferents serveis que atenen la complexitat d’aquests situacions i les singularitats de les dones. I des dels serveis d’igualtat municipals volen agrair la implicació i compromís dels serveis socials i dels serveix d’estrangeria en l’atenció a les dones i col·lectius LGBTI quan més ho necessitaven.

Tercer any d'igualtat

Els casos de violència masclista han crescut un 35% des de l'any 2020 cap aquí. L'increment no es refereix únicament a la violència física, sinó que inclou l'econòmica, la sexual, la psicològica, a més dels matrimonis forçats o la mutilació genital o risc de patir-ne. A més, els casos són més complexos que abans de la pandèmia i requereixen més actuacions per cas.

L'informe fa constar que han crescut les atencions psicològiques i jurídiques, especialment les psicològiques. La mitjana d'edat de les persones usuàries del SIAD es manté en uns 45 anys, però cada vegada s'atén més dones molt joves. També es consolida la tendència creixent de l'atenció telefònica i sobretot per correu electrònic: el 2021, un 75% més que el 2020.

Un mandat d’Igualtat

S'estabilitzen les dades el 2022 respecte al 2021, normalitzant-se l'activitat posteriorment a la pandèmia. Comencen les atencions a les senyores en teleconferència. Les activitats de formació, sensibilització i comunitàries del SIAD han anat creixent d'any darrere any. En general les dades indiquen una major complexitat dels casos que atenem al SIAD, reflectant les debilitats del sistema de protecció social, independentment de la pandèmia. Queda clar que necessitem més coordinació amb altres serveis de la xarxa de recuperació de les dones amb violència masclista, més serveis itinerants del SIE Penedès-Garraf, més recursos per infants, sobretot atenció psicològica, i més recursos d'atenció a les víctimes, com a places dels serveis substitutoris per la llar.

Des del 2015 fins al 2022, hem atès a 1041 dones, de les quals 845 han estat víctimes d'algun tipus de violència masclista; i hem dut a terme 9130 atencions personalitzades, de les quals 1187 han estat ateses pel servei d'assessorament psicològic i 319 pel servei d'assessorament jurídic. Les violències masclistes, exercides contra les dones pel fet de ser dones, són una violació dels drets humans. Aquestes violències són produïdes per mitjans físics, econòmics o psicològics (incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions) i tenen lloc tant en l'àmbit públic com en el privat. Són manifestacions de discriminació i de desigualtat que causen danys i patiment físic, sexual i/o psicològic.

Quant al SAI LGBTI+, es pot observar com a partir del 2021 les atencions han augmentat, destacant-se les atencions d'acompanyament dutes a terme al col·lectiu transgènere per modificar les dades de la seva documentació personal, principalment, el canvi de nom a la targeta sanitària individual (TSI). Volem destacar també que la disposició d'un servei integral per atendre a la ciutadania LGBTI+ de Calafell mostra el compromís municipal per garantir els drets d'aquestes persones i per oferir una atenció permanent i de proximitat.