Nota legal

Aquest lloc web i els dominis calafell.cat i calafell.org són propietat de l’Ajuntament de Calafell, amb CIF P4303700A, domicili social a la Plaça de Catalunya, número 1, 43820 Calafell, telèfon 977 699 009 i correu electrònic info@calafell.cat.

L'Ajuntament de Calafell, a través de aquest lloc web, publica informació d'interès general per als ciutadans i ciutadanes del municipi. L'Ajuntament de Calafell procura que aquesta informació sigui exacta i precisa, i procedeix a la seva actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d'evitar errors i corregint-los tan aviat com els detecta. No obstant això, l'Ajuntament no pot garantir la inexistència d'errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

Per a qualsevol aclariment, informació, suggeriment o queixa podeu utilitzar la bústia de suggeriments o adreçar-vos a qualsevol de les oficines de Servei d'Atenció Ciutadana.

Tots els continguts d'aquest lloc web, incloent-hi textos, imatges, àudio, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de l'Ajuntament de Calafell o de tercers que han autoritzat el seu ús a aquest Ajuntament.

Tot el material es troba a l'empara de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. Queda prohibida la distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb el contingut d'aquest lloc web, que necessitarà sempre l'autorització expressa de l’Ajuntament de Calafell.

Dades personals

Les dades personals que ens faciliteu rebran un tractament informatitzat i quedaran incorporades de forma confidencial en un fitxer del qual és responsable l'Ajuntament de Calafell. En cap cas aquest fitxer se cedirà o es vendrà a altres.

L’emplenament del formulari inclòs en el lloc web o l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions implica el consentiment exprés de l’usuari a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el fitxer esmentat.

De conformitat amb La llei de protecció de dades (LOPD), Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, teniu dret a accedir a aquesta informació, rectificar-la, cancel·lar-la, i en el seu cas, revocar el vostre consentiment a la referida llei mitjançant correu electrònic a l'adreça info@calafell.cat o per correu ordinari a l'Ajuntament de Calafell, plaça Catalunya 1, 43820 Calafell.

L'Ajuntament de Calafell es reserva el dret d'enviar informació municipal amb les dades obtingudes mitjançant serveis electrònics. L'enviament de dades als diferents formularis que hi ha al web de l'Ajuntament de Calafell suposa l'acceptació expressa per a la realització dels anteriorment citats mètodes de tractament de dades.

Garantia de l'anonimat en la navegació pel lloc web

L’Ajuntament de Calafell realitza el seguiment i l'anàlisi estadístic de les visites al lloc web amb l'objectiu de millorar i optimitzar l'estructura i continguts oferts. La informació estadística obtinguda és totalment anònima i en cap cas no pot associar-se ni permetre la identificació d'un usuari concret.  

Enllaços

La pàgina web pot contenir enllaços a llocs web gestionats per tercers. L’Ajuntament de Calafell no es fa en cap cas responsable de la informació continguda en aquests enllaços i no gestionada directament per l’Ajuntament.

Crèdits

Textos:
Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Calafell
Regidories de l'Ajuntament de Calafell

Imatges:
Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Calafell
Regidories de l'Ajuntament de Calafell
Gabriel Mestre

Disseny i desenvolupament del lloc web:
The Web Studio