Subvencions del Carnaval "Xurigué"

Bases específiques de participació i convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a carrosses i comparses participants en les rues del Carnaval "Xurigué" de Calafell.

Documentació a presentar per a la justificació