Informació econòmica i pressupostària

Trobareu tota la informació sobre la gestió econòmica i pressupostària d'aquest ajuntament al Portal de Transparència:

Consultar pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni