Pla d'Excel·lència Turística

Els objectius princiapls del Pla d'Excel·lència Turística de Calafell són:

 • Potenciar i rendibilitzar l’activitat turística. 
 • Millorar l’entorn urbà i patrimonial. 
 • Recuperar i mantenir el patrimoni cultural. 
 • Impulsar la diversificació de mercats. 
 • Reorganitzar l’espai buscant una integració costa-interior en quant a l’activitat turística. 
 • Posar en valor els recursos turístics. 
 • Millorar els serveis públics. 
 • Crear nous productes turístics. 
 • Sensibilitzar i implicar la població i els agents locals d’una cultura de qualitat. 
 • Ampliar i millorar els espais d’ús públic. 
 • Incrementar la qualitat de l’oferta i dels serveis turístics.