Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES)

El PAES és l’instrument a l’abast dels municipis per materialitzar el seu compromís davant el canvi climàtic

La participació del conjunt de la societat és un element clau per tal d'assolir l'objectiu del Pacte de reducció del 20% de les emissions de GEH per a l'any 2020. En aquest procés, es considera de vital importància implicar tant els polítics i tècnics municipals directament relacionats amb l'elaboració del PAES (participació interna) com a la resta de la ciutadania (participació externa).

L’èxit del PAES, que és la seva execució i assoliment dels objectius de reducció d’emissions, passa necessàriament per la comunicació i participació, ja que és necessària la implicació de diferents agents: polítics, socials, econòmics....

Es consideren actuacions de comunicació i participació interna el conjunt d’actuacions adreçades als càrrecs electes i/o personal de l’ajuntament. Les actuacions realitzades en aquest àmbit han estat:

  • Reunions de seguiment del PAES
  • Reunions de presentació política (presentació del projecte, resultats...)
  • Entrevistes amb agents clau

Arxius adjunts