Entitats o associacions de veïns

Des de l’Ajuntament de Calafell es vol ajudar a les entitats o associacions de veïns del municipi de Calafell en activitats de caire cultural, social, esportiu o en les diferents festes populars contribuint al seu finançament i/o la seva consecució.

Les entitats o associacions veïnals són instrument dinamitzadors i el motor d’aquests nuclis del municipi, per això, un dels objectius fonamentals de l’Ajuntament de Calafell en aquest propers anys és continuar impulsant la vida associativa a través dels ajuts econòmics en forma de subvencions.

SOL·LICITUD, ACCEPTACIÓ I JUSTIFICACIÓ

Sol·licitud de subvenció (PDF, 109.98 KB)