Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Calafell

Podeu consultar el del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Calafell a través d'aquest mapa interactiu o directament a l'Àrea de Territori, Mobilitat i Transport (carrer de Sant Pere, 29-31) de 9 a 14 h.

Per ser atès per un/a tècnic/a d'urbanisme cal demanar hora per telèfon al 977 699 009, extensió 2375. També podeu fer consultes tècniques a urb@calafell.cat.

Us adjuntem tots els documents que conformen el POUM. Cap enllaç obre una nova finestra. Si vols obrir un enllaç en una nova finestra o una nova pestanya, has de fer clic en el botó dret del ratolí i seleccionar "Obrir una nova finestra" o "Obrir una nova pestanya".

 1. Memòria justificativa (PDF 12 MB)
 2. Memòria social (PDF 0.5 MB)
 3. Annexos de la memòria
  1. Convenis urbanístics (PDF 43 MB)
  2. Estudi d'inundabilitat (PDF 46 MB)
  3. Procés de participació ciutadana (primer i segon document)
  4. Quadres informatius del plantejament vigent (PDF 3 MB)
 4. Plànols
  1. Plànols d'informació
  2. Plànols d'ordenació
 5. Normes urbanístiques (PDF 2 MB)
 6. Annex normatiu (PDF 60 MB)
 7. Infome sobre la sostenibilitat ambiental (PDF 260 MB)
 8. Catálegs
  1. Catàlegs de béns a protegir (PDF 83 MB)
  2. Catàlegs de les masies i cases rurals (PDF 143 MB)
 9. Agenda i avaluació económica i financera (PDF 0.3 MB)
 10. Estudis sobre la mobilitat generada (PDF 5 MB)
 11. Memória ambiental (PDF 0.4 MB)
 12. Estudi sobre els riscos geológics de Calafell (PDF 13 MB)

Més informació

Els objectius del POUM

Problemàtiques actuals

 • Canvi de poble turístic a ciutat metropolitana.
 • Dualitat entre Segur i Calafell.
 • Model de baixa densitat i dispers.
 • Municipi poc estructurat.
 • Model de segona residència i estiueig.
 • Urbanitzacions dels anys 60.
 • Manca d’equipaments de gran tamany, especialment a Segur.
 • Front marítim massificat.
 • Model productiu basat en la construcció.
 • Poca diversificació econòmica.
 • 7.600 persones es desplacen fora del municipi a treballar.

Oportunitats

 • La situació propera a Barcelona i Tarragona.
 • La bona comunicació amb Barcelona.
 • El clima excel·lent i els recursos naturals.
 • El valor del patrimoni cultural, arquitectònic i arqueològic.
 • La preservació del paisatge i els corredors ecològics.
 • La transformació constant en primera residència.

Objectius generals

 • Mantenir i millorar la qualitat de vida dels residents.
 • Equipar el municipi per donar servei a la població de primera residència actual i futura.
 • Mantenir i millorar l'oferta turística com a base econòmica del municipi.
 • Atreure noves activitats econòmiques per diversificar l’economia del municipi.

Objectius concrets

 • Reforçar l’ús del ferrocarril, millorant les àrees d’aparcament al seu entorn.
 • Apostar per l’autopista com a via de connexió territorial, suprimint peatges i enllaçant Segur en dos sentits.
 • Articular el municipi al voltant de la C-31, com una gran avinguda urbana i comarcal.
 • Reforçar com a centres municipals:
  • El Poble (ressaltant els seus valors històrics i patrimonials).
  • Segur Centre (dotant-lo de serveis i activitat econòmica).
  • La Platja (esponjant i equipant el barri).
  • Segur Platja (Convertint-lo en una futura centralitat metropolitana).
  • Urbanitzacions (dotant-les de comerç de proximitat).
 • Preveure un gran equipament esportiu per cohesionar la població.
 • Incrementar les reserves de sòl per a equipaments per cobrir la necessitat de serveis.
 • Esponjar el front de mar, introduint estratègies per a l’obtenció de zones verdes i equipaments.
 • Completar la malla viària entre el poble i la platja i jerarquitzant la de Segur.
 • Posar en valor el medi i el paisatge.
 • Posar en valor el patrimoni històric, entès com a quelcom viu i dinàmic.

Calendari del procés

2007

Incoació de l'expedient de revisió del Pla General: 28/12/2007

2008

Exposicions, participació ciutadana: setembre (03/09/2008-30/09/2008)

2009

08/10/2009 - Aprovació inicial i exposició al públic (finalitza el 16 de gener de 2010).

08/10/2009 - Ple de l'aprovació inicial.

21/10/2009 - Publicació de l'aprovació inicial al BOPT.

23/10/2009 - Publicació de l'aprovació inicial al DOGC.

2010

06/10/2010 - Aprovació provisional.

06/10/2010 - Ple de l'aprovació provisional.

2011

24/01/2011 - Aprovació definitiva.

24/10/2011 - Publicació del POUM al DOGC

Direcció i equip

Direcció del document:

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC):

 • Ricard Pié i Ninot, dr. arquitecte
 • Josep M. Vilanova i Claret, dr. arquitecte

Equip:

 • Coordinació del projecte
  • Purificación Díaz Ameneiro, arquitecte i Màster en Projectació Urbanística
 • Urbanisme, edició i disseny gràfic
  • Equip BCpN, SL
  • Marta Gómez, arquitecta, Anna Majoral, arquitecta, Teresa Pazos, arquitecta, Marianela Motkoski, arquitecta, Ana Sofía Godinho, arquitecta, Sergi Obon, filòleg i Clara Gilibets, secretaria
 • Assessorament jurídic i legal
  • Universitat Pompeu Fabra (UPF)
  • Carles Pareja Lozano, advocat
  • Albert Llop, advocat
 • Medi ambient i paisatge
  • (az) Estudis i projectes de medi ambient i de paisatge, slp
  • Anna Zahonero, biòloga, Sílvia Martín, ambientòloga, Sergi Abellán, enginyer tècnic agrícola i paisatgista, Gemma Pepió, ambientòloga i Ioanna Spanou, arquitecta i paisatgista
 • Mobilitat i xarxes de serveis
  • EGI, S.L.
  • Manuel Herce Vallejo, Eduard Álvarez i Berenguer Gangolells, enginyers de canals, camins i ports
 • Demografia, habitatge i equipaments
  • IERMB Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • Àlvar Garola i Laia Oliver
 • Catàleg de protecció del patrimoni
  • LESENA
  • Pau Arroyo Casals, Maria Almirall Ferrerons i Josep Pou Vallès
 • Participació ciutadana
  • ALG Advanced Logístic Group
  • Marc Vila, geògraf i Beatriu Tenas, biòloga
 • Oficina del POUM
  • Coordinador, Joan López Vilà
  • Secretari, Dídac Lorite
  • CAU Consell Assessor Urbanístic
 • Representants dels grups polítics:
  • PSC-PM, José Bonilla Jiménez.
  • CiU, Joan Olivella Ricart. Joaquim Vidal Raventós i Josep Mª Garriga Milà (suplents).
  • ADMC, Àngel Verge Martín. Anna Mª Gonzàlez Luque (suplent)
  • ERC, Carles Rion Tetas
  • PPC, Olga Elvira Cañas
 • Representants de les agrupacions veïnals:
  • Lluís Artal Ventura
  • Juan Herrera Balmón
 • Representant Associacions culturals i de protecció del patrimoni:
  • Salvador Vallès Ferré
  • José Juan Lubary Casas (suplent)
  • Jordi Miracle (suplent)
 • Representant de la comunitat educativa:
  • Cristina Fernàndez Melendo
 • Representant associacions sector econòmic:
  • Massimiliano Revello
  • Rosa Mª Torrubiano Sànchez (suplent)
 • Representant del sector hoteler:
  • Verònica Strijbos Gallo
 • Representant Confraria de pescadors:
  • Joan Soler Guasch
  • Vanessa Español Sicart (suplent)
 • Representant Cooperativa Agrícola:
  • David Pahissa Bartomeu