Mocions presentades

Les mocions són propostes d'acords que presenten els grups municipals que formen el consistori municipal per tal que les aprovi el Ple. A continuació podeu consultar totes les mocions presentades. En la legislatura 2023-2027 alguns grups, per ara, no han presentat cap moció.

Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular contra la tramitació d'una llei d'amnistia (PDF, 175.24 KB)

Presentada al ple 09/01/2024 | Desestimada

El Ple de la corporació per majoria absoluta, amb 15 vots en contra: 10 dels regidors/es del PSC, 3 dels regidors/es d’ERC, 1 del regidor de la CUP i 1 del regidor de JUNTS; 3 abstencions: 2 dels regidors/es d’UAM i 1 del regidor no adscrit Ismael Iglesias Sánchez; i 3 vots a favor: 2 dels regidors del PP i 1 del regidor de VOX, acorda:

No aprovar la moció presentada.

Presentada per: PP

Vots a favor: 3
Vots en contra: 15
Abstencions: 3

Moció per a instar, amb caràcter d'urgència, al govern d'Espanya i a la Generalitat de Catalunya perquè articulin actuacions de millora per a la defensa del litoral i de les seves platges, i es facin càrrec de les despeses sufragades per l'Ajuntament (PDF, 215.36 KB)

Presentada al ple 24/11/2023 | Desestimada

El Ple de la Corporació, de conformitat amb la proposta presentada i per majoria, amb 11 vots en contra: 10 dels regidors/es del PSC i 1 del regidor de JUNTS; amb 7 vots a favor: 3 dels regidors/es d’ERC, 1 dels regidors d’UAM, 2 dels regidors del PP i 1 del regidor de VOX i amb una abstenció del regidor de la CUP, adopta el següent acord:

ÚNIC: No aprovar la moció presentada pel grup municipal del Partit Popular, amb l’adhesió del grup municipal d’Esquerra Republicana, per instar, amb caràcter d'urgència al govern d’Espanya i a la Generalitat de Catalunya perquè articulin actuacions de millora per a la defensa del litoral i de les seves platges i es facin càrrec de les despeses sufragades per l'Ajuntament de Calafell a les platges la temporada d'estiu 2023.

Presentada per: ERC, PP

Vots a favor: 7
Vots en contra: 11
Abstencions: 1

Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular per a què l'Ajuntament de Calafell i l'empresa municipal CEMSSA incloguin un número de telèfon gratuït per a l'atenció al ciutadà (PDF, 173.63 KB)

Presentada al ple 24/11/2023 | Desestimada

El Ple de la Corporació, de conformitat amb la proposta presentada i per majoria, amb 11 vots en contra: 10 dels regidors/es del PSC i 1 del regidor de JUNTS; amb 7 vots a favor: 3 dels regidors/es d’ERC, 1 dels regidors d’UAM, 2 dels regidors del PP i 1 del regidor de VOX i amb una abstenció del regidor de la CUP, adopta el següent acord:

ÚNIC: No aprovar la moció presentada pel grup municipal del Partit Popular per a què l’Ajuntament de Calafell i l’empresa municipal CEMSSA incloguin un número de telèfon gratuït per a l’atenció al ciutadà.

Presentada per: PP

Vots a favor: 7
Vots en contra: 11
Abstencions: 1

Enmiendas del grupo municipal del Partido Popular de Calafell, a la moción del grupo municipal de Vox, presentada en el pleno del mes octubre de 2023 “en defensa de la vivienda y contra la ocupación ilegal de viviendas y edificios de titularidad municipal (PDF, 213.25 KB)

Presentada al ple 27/10/2023 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria amb 13 vots en contra: 10 dels regidors/es del PSC, 1 del regidor de VOX, 1 del regidor de Junts i 1 del regidor no adscrit senyor Ismael Iglesias Sánchez, amb 6 abstencions: 3 dels regidors/es d’ERC, 2 dels regidors/es d’UAM i 1 del regidor de la CUP i amb 2 vots a favor dels regidors del PP, adopta el següent acord:

UNIC: No aprovar les esmenes presentades pel grup municipal del Partit Popular a la moció que presenta el grup municipal de VOX en defensa de l’habitatge i contra l’ocupació il·legal d’habitatges i edificis de titularitat municipal.

Presentada per: PP

Vots a favor: 2
Vots en contra: 13
Abstencions: 6

Moció que presenta el grup municipal de Vox, en defensa de la vivienda y contra la ocupación ilegal de viviendas y edificios de titularidad municipal (PDF, 179.72 KB)

Presentada al ple 27/10/2023 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria amb 13 vots en contra: 10 dels regidors/es del PSC, 1 del regidor de la CUP, 1 del regidor de Junts i 1 del regidor no adscrit senyor Ismael Iglesias Sánchez, amb 7 abstencions: 3 dels regidors/es d’ERC, 2 dels regidors/es d’UAM i 2 dels regidors del PP i amb el vot a favor del regidor del grup municipal de VOX, adopta el següent acord:

UNIC: No aprovar la moció que presenta el grup municipal de VOX en defensa de l’habitatge i contra l’ocupació il·legal d’habitatges i edificis de titularitat municipal.

Presentada per: VOX

Vots a favor: 1
Vots en contra: 13
Abstencions: 7