Pla Director Patrimoni

La Proposta d'Ordenació Patrimonial de Calafell parteix de la base que la localitat posseeix un notable patrimoni arqueològic i històric que ha anat creixent en els darrers vint anys. Les peces emblemàtiques d'aquest patrimoni són el Castell de la Santa Creu i la Ciutadella Ibèrica; a més hi ha un nombre abundant d'elements patrimonials que van des de les masies a la mateixa planificació urbana d'algun nucli, com per exemple el de Segur. Amb tot, aquests elements cal integrar-los en una proposta patrimonial coherent.

El patrimoni històric-monumental d'un poble, de fet, és una de les varia­bles que s' integren en tot el sistema cultural i educatiu dels seus ciutadans.

Es podria ben bé dir que la tasca fonamental d'aquest document és aconseguir que els calafellencs i els qui visitin la localitat agafin gust i afició pel patrimoni que hi ha en el lloc.