Obres municipals en tràmit

Aquí consten els projectes de les obres municipals que estan en període d'informació pública.

16/11/2022
Projecte executiu de renovació integral de les xarxes d'aigua i clavegueram i implantació de xarxa d'aigües pluvials a Segur plajta

24/10/2022
Urbanització del carrer de Jesús entre el carrer Mare de Déu de la Cova i rambla Mossèn Jaume Tobella (fase II-fase III)

29/08/2022
Projecte d’adequació de l’edifici “G” al Port de Segur de Calafell, per Centre Cívic, Fase II

10/08/2022
Projecte de construcció de l'skatepark de Calafell

Memòria descriptiva (PDF, 1.22 MB)
Annexos a la memòria (PDF, 8.71 MB)
Plànols (PDF, 5.31 MB)
Pressupost (PDF, 425.12 KB)
Edicte aprovació inicial (PDF, 57.88 KB)
14/07/2021
Edicte aprovació definitiva (PDF, 485.85 KB)
16/09/2021

10/08/2022
Projecte de reforma de la planta baixa de les oficines municipals situades al c/ Sant Pere, 29-31

L’objecte d’aquest projecte és la reforma de la planta baixa de les oficines municipals de Calafell Platja.

Projecte executiu (PDF, 35.74 MB)
Plànols arquitectura (PDF, 16 MB)
Plànols instal·lacions (PDF, 8.32 MB)
IV Amidaments (PDF, 616.1 KB)
V Pressupost (PDF, 1.85 MB)
Edicte aprovació inicial (PDF, 124.44 KB)
17/11/2020
Edicte aprovació definitiva (PDF, 673.09 KB)
19/02/2021

14/07/2022
Projecte de reforma del mercat vell, àrea infantil

Volum I. Projecte executiu (PDF, 25.79 MB)
Volum V. Amidaments (PDF, 550.81 KB)
Volum VI. Pressupost (PDF, 1.74 MB)
Aprovació inicial (PDF, 107.74 KB)
11/05/2022
Publicació BOPT aprovació inicial (PDF, 137.11 KB)
20/05/2022
Publicació BOPT aprovació definitiva (PDF, 123.23 KB)
14/07/2022